Thursday, December 28, 2017

Verkosta virtaa! kiittää vertaisohjaajia ja verkostoaViimeinen syksymme on ollut erittäin tiivis. Olemme kiertäneet maata kohtaamis-, ja elämyspäiväpakettien kanssa ja vetäneet viimeiset koulutusrunkoon kuuluvat koulutukset. Kansaneläkelaitos toteutti yhteistyössä kanssamme sähköisten palvelujensa opastuspilotteja vertaisopastajillemme. Mahdollisuus herätti niin paljon kiinnostusta vertaisohjaajien keskuudessa, ettei kaikkia pystytty ottaman mukaan. Asiakkaat olivat todella tyytyväisiä vertaisohjaajien antamiin koulutuksiin.

Marraskuussa Verkosta virtaa! osallistui jälleen Eläkkeensaajien Keskusliiton Juhlaristeilylle. Kerroimme digilaitteisiin ja niiden käyttöön liittyvistä asioista ja nettitohtorillamme, jolta sai henkilökohtaista apua, riitti asiakkaita koneineen jonoksi saakka.

Kolmivuotinen (2015-2017) Verkosta virtaa! -hanke sai komean päätöksen. Saimme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) jatkuvan rahoituksen toiminnalle (ns. kohdennettu A-avustus). Olemme tyytyväisiä siihen, että tuloksellinen toimintamme on huomattu. Suurin kiitos kuuluu maailman parhaille vertaisohjaajillemme. Olette timanttisia!

Tämä on Verkosta virtaa! blogin viimeinen kirjoitus. Haluamme kiittää kaikkia ihania ihmisiä, joita olemme tavanneet vuosien varrella, upeista yhteisistä hetkistä. Olemme jokainen oppineet uusia taitoja matkan varrella ja meistä on tullut taitavempia.

Kiittäen,
Margit Granberg, Teija Saarinen ja Riikka Aminoff

Wednesday, August 30, 2017

Verkosta virtaa! ja hankkeen kolmas syksy

Tervetuloa taas oppimaan uusia asioita Verkosta virtaa! -hankkeen puitteissa!

Alla olevasta kartasta näkee, mistä päin vertaisohjaajiamme löytyy. Komea kartta, johon on tullut monta merkkiä keväästä 2015 lähtien!

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pZMPtw4EyJutQmlkM5jFjNnP35Y&ll=63.25822450656433%2C26.010036650000074&z=6

Tuesday, May 30, 2017

Verkosta virtaa! ja ensimmäiset kohtaamispäivät

Toukokuussa järjestimme ensimmäiset kohtaamispäivät. Se on tapahtuma niille vertaisohjaajille, jotka ovat käyneet alkeiskurssin ja jatkokurssin ja opastaneet aktiivisesti. Joensuussa opiskeltiin lisää uusia asioita ja kerättiin palautetta siitä, minkälaista tukea opastajat tarvitsevat työssään.

Toimistolla ahkeroidaan hakemusten, raportoinnin ja syksyn tapahtumien parissa. Syyskuu tulee olemaan Elämyspäivien kuukausi, suunnitelmissa ainakin Ulvila, Kärkölä, Suolahti ja Salo. Elämyspäivä-tapahtuma auttaa vertaisohjaajia löytämään opastettavia ja yleisö kuulee mitä kivaa tietotekniikka voi tuoda tullessaan.

Verkosta virtaa! -hanke toivottakaa kaikille oikein hyvää kesää!


Saturday, April 1, 2017

Verkosta virtaa! ja kumppanit demokratiapalkinnon saajana

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto on myönnetty vuodesta 2011 lähtien demokratiaa edistäneille kansalaisyhteiskunnan toimijoille.  Vuonna 2017 teemana on kumppanuus.

Palkinto myönnettiin kolmelle taholle, jotka ovat Kumppanuuskeskus (Oulu), Daisy Ladies & Muistola (Turku) sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä.

Viimeksi mainitut y
hteistyökumppanit ovat ENTER RY, SenioriVerkko (Hely ry), Lähiverkko (Eläkeliitto ja EHYT ry) sekä EKL:n Verkosta virtaa!

Yhdessä kumppanit edistävät ikäihmisten digitaalista osallisuutta. Keskiössä on iäkkäille tarjottava henkilökohtainen, maksuton opastus tietotekniikassa mm. vertaisohjaajien avulla.

Lue lisää Oikeusministeriön sivuilta:
http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/perusoikeudetjademokratia/demokratiajaosallistuminen/demokratiapalkinto/demokratiapalkinto2017.html

Ylen aamu-tv haastatteli palkinnon saajia 31.3.2017: http://areena.yle.fi/1-4095181?autoplay=true

Thursday, March 2, 2017

Verkosta virtaa! ja työntekijän vaihdosVerkosta virtaa! -hankkeessa vaihtui helmikuussa työtekijä. Pari vuotta hankkeessa Margitin työparina toiminut Riikka siirtyy toisiin tehtäviin. Riikan työtä jatkaa Teija Saarinen. Teija tuli EKL:nään Hely ry:n SenioriVerkko -hankkeesta. 


Verkosta virtaa! toivottaa onnea Teijalle ja onnea Riikalle! Riikka haluaa kiittää kaikkia tapaamiaan eläkkeensaajia loistavasta yhteistyöstä. Hän on kiitollinen jokaisesta kohtaamisesta. Te toimitte aktiivisella elämänasenteellanne esikuvina hänen tulevaan.

Tuesday, February 14, 2017

Verkosta virtaa! Turussa
Ennätysmäärä osallistujia!

Helmikuun alussa Valtion Eläkkeensaajat VES, Turun Eläkkeensaajat ja Auralan kansalaisopisto järjestävät yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa! -hankkeen kanssa tapahtuman, jossa puhuttiin laitetyypeistä ja niiden käyttötavoista sekä sähköisistä palveluista.
Tapahtuma oli tarkoitettu yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka haluaisivat käyttää tietokonetta.

Auralan kansalaisopiston juhlasaliin saapui ennätysmäärä kuulijoita; lähes kahdeksankymmentä seniori-ikäistä henkilöä. Palautteen mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja toivovat lisää uusia samankaltaisia tilaisuuksia.

Elämyspäivämme on saanut erityismaininnan!

Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelman marraskuisilla arviointipäivillä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työ sai kiitosta. Uutta vanhuuskulttuuria luovat tekijät saivat erityismainintoja. Verkosta virtaa! -hankkeen Elämyspäivät eri puolella Suomea palkittiin hyvästä kampanjasuunnittelusta ja toteutuksesta. Kiitos kuuluu teille kaikille, jotka olette järjestäneet näitä tapahtumia kanssamme.


Kuva: Stea, Eloisa ikä/Milla Risku

Thursday, January 19, 2017

Verkosta virtaa! pyöreän pöydän keskustelussa

Myös EKL:n Verkosta virtaa! -hankkeen projektipäällikkö Margit Granberg sai kutsun ministeri Anu Vehviläisen tammikuussa järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun sähköisistä palveluista. Keskusteluihin osallistui noin 50 vammais-, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajaa. 
Keskustelua käytiin pöytäkunnittain. Teemana oli se, miten eri väestöryhmät pääsevät tasavertaisesti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin kiinni ja miten digisyrjäytymistä voidaan estää.

Valtion tavoitteena on, että yhä useampi kansalainen pystyy tulevaisuudessa hoitamaan viranomaisasioinnin ajasta ja paikasta riippumatta sähköisen asioinnin kautta. Ihmisiä on monenlaisia ja kaikilla on oikeus palveluihin ja ihmisiä ei tule luokitella osaajiin ja ei-osaajiin. Kukaan ei jää palveluitta.

Pyöreän pöydän tapaamisessa valmisteltiin myös Digi arkeen  -neuvottelukunnan perustamista. Tästä tulee yhteistyökanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palvelujen digitoinnista vastaavan valtionvarainministeriön välille. Ensi kuussa tiedämme, mitkä tahot edustavat väestöryhmää ikäihmiset tässä neuvottelukunnassa.