Saturday, April 1, 2017

Verkosta virtaa! ja kumppanit demokratiapalkinnon saajana

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto on myönnetty vuodesta 2011 lähtien demokratiaa edistäneille kansalaisyhteiskunnan toimijoille.  Vuonna 2017 teemana on kumppanuus.

Palkinto myönnettiin kolmelle taholle, jotka ovat Kumppanuuskeskus (Oulu), Daisy Ladies & Muistola (Turku) sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä.

Viimeksi mainitut y
hteistyökumppanit ovat ENTER RY, SenioriVerkko (Hely ry), Lähiverkko (Eläkeliitto ja EHYT ry) sekä EKL:n Verkosta virtaa!

Yhdessä kumppanit edistävät ikäihmisten digitaalista osallisuutta. Keskiössä on iäkkäille tarjottava henkilökohtainen, maksuton opastus tietotekniikassa mm. vertaisohjaajien avulla.

Lue lisää Oikeusministeriön sivuilta:
http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/perusoikeudetjademokratia/demokratiajaosallistuminen/demokratiapalkinto/demokratiapalkinto2017.html

Ylen aamu-tv haastatteli palkinnon saajia 31.3.2017: http://areena.yle.fi/1-4095181?autoplay=true