Tuesday, December 22, 2015

Verkosta virtaa! toivottaa Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuottaVerkosta virtaa! -hanke haluaa kiittää vertaisohjaajia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta! Hanke polkaistiin käyntiin maaliskuussa 2015 ja paljon on ehtinyt tapahtua. Vertaisohjaajiksi on koulutettu 89 henkilöä ja Elämyspäivä-tapahtumiin saapui 120 henkilöä. Tästä on hyvä jatkaa. Suurkiitos ja tavataan taas vuonna 2016!


Kuva: Verkosta virtaa! joulukuusi / Riikka Aminoff

Thursday, December 10, 2015

Verkosta virtaa! Eloisat arviointipäivillä

Verkosta virtaa! -hanke kuuluu Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan Eloisa ikä -ohjelmaan. Kaikki ohjelmaan kuuluvat hankkeet kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Eloisilla päivillä hankkeiden työntekijät kuulevat päättyvien hankkeiden taipaleista sekä saavat projekti- ja järjestötyötä tukevaa koulutusta. Tällä kertaa saimme koulutusta, jonka teemana oli arviointi.


Oivallus-työpaja: Mikä toimii vanhustyössä ja sen arvioinnissa – ja mikä ei

Ensimmäisenä päivänä työskentelimme ryhmissä. Kanssamme pyöreän pöydän ääreen oli sijoitettu SenioriVerkon ja Likioman työntekijät. Ryhmätyöskentelyn teema oli ”mikä toimii vanhustyössä ja sen arvioinnissa”. Ryhmämme mielestä toimivia tekemisen tapoja ovat ennakkoluuloton ja suurella sydämellä tehty työ. Ei-toimivia tekemisen tapoja taas ovat mm. yksin tekeminen ja haluttomuus jakaa kehitystyön hedelmiä. Toimivia arviointimenetelmiä ovat sekä määrällisen että laadullisen tiedon käyttö, swot-analyysi, vapaaehtoisten oman näkökulman esilletuominen sekä ryhmäkeskustelut.

Toimiviksi kohderyhmän tavoittamisen tavoiksi kirjasimme puskaradion, jalkautumisen, monikanavaisuuden sekä sosiaalisen median välilinkkinä senioreihin. Lisäksi järjestön hyvä ja luotettava imago auttavat tekemään myös oman projektin toimintaa haluttavaksi. Lopuksi keskustelimme ikäihmisen paremman arjen saavuttamisen tematiikasta ja nostimme valokeilaan uusien taitojen positiivisen vaikutuksen psyykkiseen hyvinvointiin. Tietotekniikan kentällä sekä vapaaehtoiset opastajat että opastettavat oppivat koko ajan uusia asioita ja kummankin ryhmän toimijoiden arki paranee.

Järjestötyö ja OK-opintokeskuksen järjestöjen työhyvinvointia edistävä hanke

OK-opintokeskuksella on meneillään ESR-rahoitteinen ”Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä” -hanke. Seuraavaksi kuulimmekin hankkeen asiantuntijan havaintoja järjestötyöstä.  Suomessa noin 80.000 henkilöä työskentelee järjestöissä. Järjestötyö on omanlaatuisia erityistä työtä, sillä siinä palkkatyö ja vapaaehtoistyö kulkevat rinnakkain. Järjestötyön suurimmat plussat ovat vahva työhön sitoutuminen ja työn imu. Järjestötyön suurimpia miinuksia on työn epävarmuus sekä se, että työyhteisöt ovat pieniä ja hajanaisia. Järjestötyön trendit ovat teknologian lisääntyminen (esim. sähköiset viestintäkanavat), kilpailu rahoituksesta, projektityömäisyys sekä laajeneva asiantuntijuus. Järjestöissä onkin entistä paremmat mahdollisuudet käyttää hyödyksi työntekijöiden monipuolista osaamista ja ammattitaitoa.

OK-opintokeskuksen ”Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä” -hankkeen tavoitteena on edistää järjestötyöntekijöiden työhyvinvointia ja löytää tapoja kehittää heidän osaamistaan. Järjestötoimijat voivat osallistua yhteiseen kehittämisverkostoon ja koulutuksiin. Verkosta virtaa! jää pohtimaan omia osallistumisen mahdollisuuksiaan.

Kuntoutussäätiön Artsi-projekti

Artsi on lyhenne sanoista ”arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin”. Artsi on kolmivuotinen (2013–2016) projekti. Kaksi arvioinnin asiantuntijaa antoi meille hyödyllisiä työkaluja RAY:n hankearviointia varten. Opimme, kuinka voimme arvioida toimintamme tuloksia paremmin ja mitä asioita meidän tulee huomioida palautteenkeruussa.

Joku yleisöstä kysyi miksi arviointia tulee tehdä. Vastaukseksi saimme, että arvioinnin avulla voi tehdä toiminnan näkyväksi vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille työn tuloksista kertominen on erittäin tärkeää! Lisäksi toiminnan arvioiminen jäntevöittää toimintaa ja sen avulla voi tuoda näkyväksi vahvuudet ja kehittämisalueet.

Toinen kysymys yleisöstä oli seuraavanlainen: Me teemme kaikki projektityötä, mikä ero on järjestöjen ja projektien arvioinnissa? Vastaukseksi saimme, että arvioinnin malli ja työkalut ovat kummassakin samat. Projektin arvioinnissa toiminnan kuvauksen huolellinen laatiminen on hyvin tärkeää. Lisäksi erityistä huomiota kannattaa kiinnittää niin kutsuttuun juurruttamisvaiheeseen, sillä se tulee projektissa nopeammin kuin järjestötoiminnassa yleensä. Myös projektin sykli eli aloitusvaihe, toteutusvaihe, loppuvaihe tulee huomioida arvioinnissa. 

Arviointikoulutus oli Verkosta virtaa! -hankkeen kannalta erittäin hyödyllinen sillä sen pohjalta parannamme heti erilaisia vapaaehtoisille suunnattuja kyselyjämme. Kaikki Artsin laatimat mallit ja työkalut ovat kenen tahansa käytettävissä osoitteessa: http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi/mallit

Kuva: Eloisat arviointipäivät 1.-2.12.2015 Helsingissä / Riikka Aminoff

Sunday, November 29, 2015

Verkosta virtaa! Edunvalvontaristeilyllä

Verkosta virtaa! osallistui kahdelle EKL:n Edunvalvontaristeilylle 16.–18.11.2015. Meillä oli kaksi omaa huonetta kokouskannella 5. Isommassa huoneessa kerrottiin hankkeesta, kokeiltiin keilaamista WiiU-pelikonsolilla sekä tutustuttiin tabletteihin. Tarjolla oli myös tietotekniikka-aiheinen minitietovisa. Pienemmässä huoneessa oli tietoyhteiskuntakouluttaja Jouni Ukkosen nettiklinikka, jossa sai henkilökohtaista opastusta tietoteknisiin ongelmiin.


Isossa huoneessa oli hetkittäin ruuhkaista ja yhteensä kävijöitä oli arviolta noin 350 henkilöä. Saimme keskustella monien eläkkeensaajien kanssa vertaisohjaajakoulutuksista ja ikääntyneiden tietotekniikan käytöstä. Minitietovisaan vastasi kolmasosa kävijöistä. Kysymyksistä kaikkein vaikein oli ”mikä näistä ei ole käyttöjärjestelmä?”, jonka vastausvaihtoehtoina oli Android, Lumia, Windows ja iOS. Noin puolet vastaajista ei ollut koskaan kuullut iOS käyttöjärjestelmästä.  Jounin nettiklinikalla piipahti tasaisesti opastettavia. Useimmin kysyttiin valokuvien siirtämisestä talteen älylaitteista sekä yhdistysten kotisivujen päivittämisestä. 

Kuva: Starlight-yökerhon valaistus / Riikka Aminoff


Friday, November 27, 2015

Verkosta virtaa! Werkkoviestijöiden Wierihoitoviikolla
Verkosta virtaa! -hanke 
esitteli toimintaansa Werkkoviestijöille Rajaniemen lomakeskuksessa marraskuun lopussa. Werkkoviestijät tulevat Wierihoitoviikolle oppimaan uutta ja ratkomaan tietoteknisiä pulmia yhdessä. Tällä kertaa ohjelmassa oli muun muassa Windows 10 asennusta, tabletteihin tutustumista ja TeamViewer -etähallintaohjelman käytön opettelemista.  

Werkkoviestijät
 on EKL:n valtakunnallinen jäsenyhdistys. Jäseniä yhdistää kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan ja vertaistoiminta tämän yhteisen harrastuksen parissa. Wierohoitoviikkojen ja säännöllisten jäsentapaamisten lisäksi Werkkoviestijöillä on erilaisia välineitä tiedonvaihtoon kuten keskusteluryhmä Wiestikapula ja uutiskirje Jäsenwiesti. Jäsenwiestissä käsitellään ajankohtaisia tietokoneen, internetin ja digi- ja mobiililaitteiden käytön aiheita. Werkkoviestijät järjestävät sekä lähiopastusta omilla paikkakunnilla että etäopastusta esim. TeamViewer-ohjelman avulla.

Verkosta virtaa! -hankkeen
 projektipäällikkö Margit Granberg esitteli Verkosta virtaa! -hankkeen Werkkoviestijöille, sillä he olisivat hieno voimavara myös Verkosta virtaa! -hankkeessa. Werkkoviestijät ovat jo valmiiksi kiinnostuneita tietotekniikasta ja heillä on kokemusta vertaisohjauksesta.

Margit kertoi, että Verkosta virtaa! -hankkeen tavoitteena on opastaa 1300 yli 65-vuotiasta verkkopalveluiden saavuttamiseen ja käyttöön. Aikaisemmin tietotekniikan käyttö oli ”oma valinta”, mutta näin ei ole enää. Nykyään jos ei käytä tietotekniikkaa, on vaarassa syrjäytyä. Palvelut siirtyvät nettiin ja kaikkien on osattava hoitaa asiansa siellä. Tutkimustulokset kertovat, että valtaosa ikääntyneistä uskoo oppivansa käyttämään tietokonetta, jos saa siihen oikeanlaista opastusta. Paras auttaja on samanikäinen vertaisohjaaja. 

Verkosta virtaa! –hanke hyödyttää sekä ohjattavia  että ohjaajia. Ohjattavat oppivat selviytymään verkkopalveluiden maailmassa ja heidän elämänlaatunsa paranee kun he pystyvät käyttämään digitaalisia palveluita täysipainoisesti. Vertaisohjaajat saavat maksuttomat koulutukset, joista saa lisäoppia tietokoneista ja verkkoympäristöistä. Lisäksi he tapaavat uusia ihmisiä ja saavat hyvän mielen hyvästä työstä. Kummankin ryhmän terveyteen yhdessä oppimisella on positiivinen vaikutus.

Wierihoitoviikon
 tiistai-illan illanvietto-ohjelmana Verkosta virta! –hanke tarjosi mahdollisuuden kokeilla keilaamista WiiU-pelikonsolilla. Werkkoviestijöiden riveistä löytyi syksyn paras pelaaja, Viljo. Hän sai neljä kaatoa peräkkäin ja tulokseksi 202. Onnittelut Viljolle!

Verkosta virtaa! kiittää Werkkoviestijöitä aktiivisesta osallistumisesta; kommenteista ja kysymyksistä sekä mahdollisuudesta päästä tutustumaan tähän hienoon yhdistystoiminnan muotoon. Oli ilo seurata ryhmän keskittynyttä, innostunutta ja kannustavaa yhdessä oppimista.

Kuva: Syksyn 2015 parhaan keilaajan tulos / Riikka Aminoff


Sunday, November 22, 2015

Verkosta virtaa! osallistuu Digiverkoston yhteistyöpalaveriin

Verkosta virtaa! -hanke kuuluu yhteistyöverkostoon, jota kutsutaan Digiverkostoksi
. Verkostossa on työntekijöitä seuraavista projekteista: Enter ry, SeniorSurf, LähiVerkko ja EHYT ry, SenioriVerkko sekä Verkosta virtaa!. Verkoston jäsenet tukevat toisiaan ikääntyneiden ja tietotekniikan parissa tehtävässä työssä. Lisäksi he pitävät toisensa ajan tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Jokainen näistä viidestä verkoston toimijoista on ikääntyneiden hankkeiden kentällä erityinen jo aihepiirinsä vuoksi. Tästä syystä verkoston yhteistyö on järkevää ja hyödyllistä. 

Digiverkosto tekee laajemmin yhteistyötä on Facebook-ryhmä nimeltään ”Ikäihmisten ja tietotekniikan parissa toimivien verkosto”. Tämä suljettu Facebook-ryhmä mahdollistaa valtakunnallisen verkostomaisen yhteistyön tekemisen. Digiverkoston jäsenet toimivat myös toisessa suljetussa Facebook-ryhmässä jonka nimi on "Vapaaehtoistyö tietotekniikkaopastajana".

Loppusyksy on ollut aktiivista aikaa kaikille verkoston jäsenille. Marraskuiseen verkostotapaamiseen oli kutsuttu Ikäteknologiakeskuksen työntekijät Sanna ja Lea. Lisäksi saimme tutustua SeniorSurf -hankkeen uuteen työntekijään Liisaan. Verkostotapaamisessa käsiteltiin kolmea teemaa.

Yhteisen tapahtuman järjestäminen. Ikäteknologiakeskus esitti idean yhteisestä tapahtumasta. Tapahtuman työnimeksi muotoutui ”Digi-Talk” -tapahtuma ja sen ajankohdaksi kaavailtiin kevättä 2017. Puolitoista vuotta on sopiva aika alkaa tehdä suurempaa tapahtumaa kuten esim. 300 hengen seminaaria. Seminaarin teema on ”Ikäihmiset ja teknologia”.  Tapahtuma tarvitsee tilat, yrityskumppanit ja tuottajan. Tässä vaiheessa Digiverkostoon kuuluvien projektien/organisaatioiden toivotaan miettivän, mitä he haluavat tuoda esille yhteisessä tapahtumassa.

Digiverkoston yhteistyö. Saimme Ikäteknologiakeskukselta pohdittavaksi kysymyksiä, joiden avulla voimme pohtia yhteistyötämme. Mikä on verkostomme voima? Miksi yhteistyö toimii? Olisiko meillä yhteistä suurta kysymystä johon haluaisimme vastauksia? Mihin yhteistyömme kiteytyy?

Verkostomaisen arvioinnin kehittäminen. Ikäteknologiakeskus toi esille idean arvioinnin yhteisestä työkalusta. Tämä olisi vertaisarvioinnin kevyt, matalan kynnyksen työkalu, jonka avulla arviointia voisi tehdä yhdessä toisen hankkeen kanssa ja näin ollen saada uusia näkökulmia työhön. 

Lisäksi keskustelimme mahdollisesta yhteisestä posterista vuoden 2016 Gerontologia-seminaariin. Tapaamisessa perustettiin yhteinen Twitter-ryhmä Digiverkostolle.

Kuva: Smiley kahvilla / Verkosta virtaa! -hanke


Thursday, November 19, 2015

Verkosta virtaa! -hankkeen kaksi vertaisohjaajakoulutusta VirroillaVerkosta virtaa!
-hanke järjesti kaksi vertaisohjaajakoulutusta marraskuussa Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. Alla on kurssille osallistuneen Markku Pietikäisen kirjoittama juttu hankkeesta:

Verkosta virtaa! -hankkeen projektipäällikkö Margit Granbergin mukaan Verkosta virtaa! on tietotekniikan vertaisohjauksen hanke ja tällä hankkeella pyritään ohjaamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta. Margit haluaa nostaa esille sen uskalluksen eli sen miten rohkaista ihmisiä tietotekniikan ja ­teknologian pariin. Ikääntyvien henkilöiden tulisi uskaltaa lähteä kokeilemaan sellaista mitä ei ole ennen tietotekniikassa kokeillut.

- Aina on sanottu, että lapset ovat hyviä tietotekniikassa. Eivät lapset ole sen kummempia tietotekniikassa. Heitä vaan ei pelota kokeilu. Haluan painottaa rohkeutta kokeilla uusia asioita. Tietotekniikan pitää olla myös mukavaa, Margit korosti.

Margitin mukaan tietotekniikka on tehty ihmisiä varten, eikä ihmisiä ole tehty tietotekniikkaa varten. Tietotekniikka kehittyy ja sitä parannetaan koko ajan, jotta se olisi ihmisiä varten, mutta vielä joidenkin palvelujen käyttö on vaikeaa. Verkosta virtaa! -hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia opastamaan ihan osaamattomia.

- Nyt on ainutkertainen mahdollisuus saada omalla paikkakunnalla maksutonta opastuspalvelua. Nyt kannattaa osaamattomien käyttää tilaisuutta hyväksi, kannustaa Margit.

Verkosta virtaa! -hankkeen projektisihteeri Riikka Aminoff haluaa rohkaista vertaisohjaajia.

- Vaikka kurssin käyneillä voi olla sellainen tunne, etteivät taidot riitä opastamiseen, niin kannattaa miettiä asiaa uudelleen. Ne joita opastetaan, eivät välttämättä osaa yhtään mitään tietotekniikasta. Ne, jotka ovat suorittaneet kurssin osaavat kuitenkin jotakin ja kaikki kurssilaiset osaavat käyttää nettipankkia, joka on se tärkein juttu, Riikka totesi.

Verkosta virtaa! -hankkeen tietoyhteiskuntakouluttaja Jouni Ukkonen toivoi, että kurssilaisten tietotekniikan perustaidot ovat kehittyneemmät kuin kurssille tullessa.

- Mitä paremmat perustaidot kurssilaisilla on, sitä paremmin vertaisohjaajan tehtävästä selviää, Jouni Ukkonen kiteytti.

Esa Kauppinen tuli kurssille Jyväskylästä. Hän tuli hakemaan lisäkokemusta tietotekniikan perustaitoihin.

- Olen tyytyväinen kurssin antiin, Esa totesi.

Kurssi aloitettiin yleiskatsauksella laitteisiin, käyttöliittymiin, nettiyhteyksiin ja yhteyksien avaamiseen. Seuraavana tutustuttiin tablettitietokoneisiin. Toinen päivä aloitettiin yleiskatsauksella tileihin ja sähköposteihin sekä sähköpostin avaamiseen. Päivä jatkui Verkosta virtaa!-nettisivuihin tutustumisella ja inranettiin kirjautumisella. Seuraavana ohjelmassa oli valokuvaaminen ja sommittelu, jota seurasi valokuvien siirtäminen digikamerasta ja älylaitteista. Päivä päättyi tablettitietokoneisiin tutustumiseen. Kolmantena päivänä käsiteltiin vertaisohjaamista.

Teksti: Markku Pietikäinen
Kuva: Kurssilaisen tavaroita / Riikka Aminoff


Friday, October 23, 2015

Verkosta virtaa! Elämyspäivillä Pohjois-Karjalassa


Elämyspäivien viettoa. Lokakuussa (6.-8.10.2015) Verkosta virtaa! -hanke matkusti Pohjois-Karjalaan. Järjestimme yhteistyössä EKL paikallisyhdistysten vertaisohjaajien kanssa kolme Elämyspäivä-tapahtumaa. Reijolassa olimme seurakuntatalossa, Outokummussa ravintola Riepissä ja Lieksassa kulttuurikeskuksessa. Tapahtumiin osallistui yhteensä 120 henkilöä.

Elämyspäivät ovat tapahtumia, joihin kuka tahansa yli 65-vuotias henkilö voi tulla kokeilemaan tabletteja ja surffailemaan netissä kahvikupposen ääressä.

"Tablettien ”täppäily” on todella vaivatonta. Mallia voi ottaa vaikka taaperoista, jotka eivät vielä osaa puhua tai kirjoittaa, mutta lähtevät painelemaan nappeja ja kuvakkeita. Uteliaisuudella ja avoimella mielellä pääsee loistavasti alkuun", pohtii Margit. Lisäksi Margit kertoi, kuinka tärkeää tuoreen nettisurffailijan on pyrkiä arvioimaan netistä löytämänsä tiedon luotettavuus.

"Surffailijan on hyvä miettiä, mikä surffailun tuloksena löydetyn tiedon tarkoitus on ja kenelle se on suunnattu. Onko tieto mainos, mielipide vai asiatietoa vai ehkä sekoitus näitä kaikkia? Sisältyykö tietoon uskonnollisia tai poliittisia painotuksia? Onko tiedonlähde kattava esitys aiheesta?", järkeilee Margit.

Seuraavaksi TSL:n tietoyhteiskuntakouluttaja Jouni Ukkonen kertoi tablettien ja niiden käyttöjärjestelmien eroista ja ominaisuuksista. Tabletin voi hankkia joko Android, iOS tai Windows-käyttöjärjestelmällä.

"Pidän paljon tabletin käytön peruskursseja ikäihmisille ja olen huomannut, että he suosivat Samsungin tabletteja joissa on Android-käyttöliittymä.  Nuoremmat taas käyttävät kaikkein mieluiten Applen iPad-tabletteja joissa on iOS-käyttöliittymä", kertoo Jouni. Käyttöliittymätyyppien lisäksi Jouni puhui tietoliikenneyhteyksistä, joita on kahdenlaisia. Kaikista älylaitteista löytyy langaton lähiverkko eli Wi-Fi. Osasta laitteista löytyy myös mobiilidatayhteys. Jotta mobiilidatayhteyttä voi käyttää, tulee laitteessa olla SIM-kortti. Sellainen laite, jossa on paikka SIM-kortille, on kalliimpi kuin sellainen, jossa sitä ei ole. SIM-kortillinen laite toimii kaikkialla kuten kännykkäkin.

Innokkaita hopeasurffareita. Osallistujat pääsivät itse kokeilemaan tablettejamme. Kokeilimme ja harjoittelimme uudenlaisia sormien liikeratoja tabletin näytöllä; hipaisua, täppäilyä sekä suurentamista ja pienentämistä. Monet halusivat tietää, miten surffailu aloitetaan ja miten päästään takaisin tabletin alkunäkymään. Pohdimme, miksi alkunäkymä tabletissa on sellainen kuin se on ja keskustelimme siitä, kuinka jokainen voi räätälöidä tablettinsa alkunäkymän omanlaisekseen.

Jotkut osallistujista pääsivät avaamaan netin aarrearkun ihan ensimmäistä kertaa. Varsinkin paikalliset uutiset ja harrastuksiin liittyvät asiat kiinnostivat. Googletimme muun muassa nettikaupan, jossa myytiin käytettyjä harmonikkoja, Katri Helenan ja Timo Turusen YouTube-videoita, villasukkien neulomisohjeita ja kuvia sekä kurpitsakakun ja omenapiirakan reseptejä ja kuvia. Katsoimme myös kuvia osallistujien edellisistä ja nykyisistä kotitaloista Google Mapseista.

"Olin töissä Hanasaaren voimalaitoksessa ja asuin Roihuvuoressa. Kotini oli Punahilkanteillä ja kuvassa näkyi parvekekin!", tunnelmoi eläkepäiviään Outokummussa viettävä Viljo.

Muistelimme yhdessä hänen menneitä vuosiaan; raskasta kolmivuorotyötä tehtaassa ja entisiä kotikulmia Helsingissä. Viljo ja monet muut osallistujat vaikuttivat innostuneilta ja kiittelivät että Elämyspäivä-tapahtuma oli hyödyllinen ja miellyttävä tapa saada ensikosketus laitteisiin.

Verkosta virtaa! -hankkeen Margit Granberg avasi tapahtumat. Hän puhui siitä, kuinka hankalaa tänä päivänä on pärjätä ilman tietotekniikkataitoja ja kuinka tärkeää ikäihmisten on päästä yli ennakkoluuloista. Ne, joilla digiloikka jää loikkaamatta, ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Useimmat osallistujat kertoivat tulleensa Elämyspäivä-tapahtumaan, koska he olivat kuulleet niin paljon positiivisia kokemuksia nettipankkien käytöstä ja halusivat itse alkaa käyttäjäksi. Monilla pienillä paikkakunnilla pankkikonttorien aukioloaikoja vähennetään tuntuvasti, joten pankkiasioiden hoito netissä on väistämättä edessä, halusi sitä tai ei.

Osallistujat halusivat tietää miten nettipankkia käytetään, mikä laite heidän kannattaa ostaa ja mitä kaikki maksaa. Kerroimme, että nettisurffailuun tarkoitetun laitteen kertahankintahinta on noin 250–600 € ja nettiyhteyden hinta vaihtelee palveluntarjoajan paketista riippuen 10–50 € kuukaudessa.

Kuva: Elämyspäivän kahvipöytä Reijolan Seurakuntatalossa / Riikka Aminoff

Tuesday, September 22, 2015

Verkosta virtaa! tietotekniikkayhdistysten vertaisopastajien valtakunnallisessa tapaamisessa Helsingissä
Vertaisohjaajien tapaaminen.
 Verkosta virtaa! osallistui ENTER ry:n järjestämään kolmanteen valtakunnalliseen tietotekniikan vertaisopastajien tapaamiseen Helsingissä. Paikalle oli saapunut vertaisohjaajia ympäri maata, yhteensä noin 80 henkilöä. He olivat Enter ry:n, Joen Severi ry:n, Mukanetti ry:n ja Savonetti ry:n jäseniä. Paikalla oli myös työntekijöitä SeniorSurf:ista, LähiVerkosta ja SenioriVerkosta.


Tilaisuuden avasi Enter ry:n toiminnanjohtaja Juulia Andersson. Juulian jälkeen saimme kuulla kaikkien yllä mainittujen yhdistysten ja projektien rahoittajan eli RAY:n edustajan Vesa Kurikan tervehdyksen. Hän puhui siitä, kuinka kaikki toiminnallamme edistämme ikääntyneiden yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia.

Some on jakamisen kulttuuria. Vesan puheenvuoron jälkeen kuulimme sosiaalisen media käytöstä. Puhumassa olivat SenioriVerkko -projektin Minna Piispanen ja Satu Veltheim. Satu kertoi, että SenioriVerkko on Somessa (Facebook, Twitter, Blogger, Pinterest, Scoop, Instagram, YouTube,Flick), koska he haluavat kertoa avoimesti toiminnastaan. 

Some on osa SenioriVerkkolaisten päivittäistä työtä ja he tavoittavat sen kautta kohderyhmiään. Hyviä vinkkejä siihen, kuinka sosiaalisessa mediassa on hyvä toimia, löytyy esimerkiksi Soneran sivuilta. Katso: http://www.slideshare.net/Sonera/soneran-sosiaalisen-median-ohjeistus.

Lopuksi Satu ja Minna halusivat muistuttaa kuulijoita, että ”Tietotekniikka on väline, joka tuo iäkkään elämään uusia ulottuvuuksia!” ja ”Tietotekniikka on hauskaa!”.

Jos tartun hiireesi, näpäytä minua sormille. Päivän kolmas aihe oli opastustoiminnan kehittäminen. Ajankohtaisia teemoja puitiin ensin ryhmissä, jonka jälkeen teemat käytiin läpi koko porukalla. Tällä hetkellä tilanne on se, että opastusta tablettien ja älypuhelinten käyttöön kaivataan eniten. Tarve kannettavien käytön opastuksille on vähentynyt. Koska laitteiden kirjo on kasvanut, on menty enenevässä määrin yksilöopastuksien suuntaan. Varsinkaan älypuhelinopastusta ei voi tehdä ryhmässä, vaan se on aina yksilöopastusta. 

Ikääntyneen tietotekniikan vertaisohjaajaksi haluavan henkilön olisi hyvä aloittaa toiminta käymällä vertaisohjaajien alkeiskurssi. Lisäksi on hyvä pohtia, onko tarpeeksi utelias oppimaan koko ajan uutta.

Vapaaehtoistyön tekemisen hyvistä puolista haluttiin korostaa kaikille jo tuttua asiaa, että vapaaehtoistyön tekeminen lisää onnellisuutta ja jatkaa ikää. Se, että myös vertaisopastajan omat taidot kasvavat ja hän saa lisää tietoa, koettiin isoksi plussaksi. Tietotekniikan opastaminen on yhdessä oppimista. Lisäksi haluttiin korostaa, että muiden ohjaajien vertaistuki on tärkeää.

Tietotekniikan vertaisopastajat ovat huomanneet, kuinka relevanttia se on, että he ovat saman ikäisiä kuin ohjattavat.  Ajattelu on samanlaista, kuten myös kielenkäyttö. Vaikka ollaan samaa ikäluokkaa, on tärkeää muistaa, että ihmiset ovat erilaisia ja että heitä tulee käsitellä eri tavoin.

Monet vertaisopastajista halusivat korostaa, etteivät he opastuksen aikana koske opastettavien laitteisiin ollenkaan. Tärkein syy on se, ettei aloitetta saa ottaa pois opastettavalta. Tietoturva-asiat ovat toinen hyvä syy. Periaatteeksi suositellaan, ettei opastaja koske laitteeseen muuten kuin hätätapauksessa.

Vertaisopastajan tärkeimpiä taitoja ovat kyky kuunnella, kärsivällisyys ja rauhallisuus. Myös tilannetaju ja lehmän hermot ovat plussaa. Vertaisopastajan on suositeltavaa ottaa selvää etukäteen, mitä opastettava haluaa oppia. 


Opastustilanne on hyvä aloittaa kuuntelemalla, mistä opastettava haluaa lähteä liikkeelle. Toistoja tarvitaan runsaasti ja samoja asioita tehdään uudestaan ja uudestaan. Kun asiat on menty riittävän monta kertaa läpi, ne kyllä oppii.

Viimeiseksi tietotekniikkayhdistysten vertaisopastajat pohtivat tämän päivän ja tulevaisuuden yhteisiä haasteita. Se, että nettiyhteydet ovat erilaatuisia eri puolella maata, asettaa osan kansalaisista eriarvoiseen asemaan. Tämä koettiin valitettavan epäoikeudenmukaiseksi. Lisäksi tuotiin esille, että palveluntuottajien olisi syytä käyttää ikääntyneitä tuotekehitysprosesseissa kehittäjinä. Myös epäeettisen myyntitoiminnan kitkemisen vaikuttaminen olisi tärkeä aihe, jonka ei kuitenkaan ajateltu kuuluvan tietotekniikkayhdistyksille, vaan esimerkiksi Vanhustyön keskusliitolle.

Kaiken kaikkiaan todella hyvin järjestetty ja tarkoituksenmukainen tilaisuus! Tässä maassa on upeita vertaisohjaajia, joiden osaamista ja tekemistä ei voi kuin ihailla!

Kuva: Hotellin Wi-Fi / Riikka Aminoff


Monday, September 14, 2015

Verkosta virtaa! osallistuu Digiverkoston yhteistyöpalaveriin
Verkosta virtaa! -hanke kuuluu yhteistyöverkostoon, jota kutsutaan Digiverkostoksi. Verkostossa on työntekijöitä seuraavista projekteista: Enter ry, SeniorSurf, LähiVerkko ja EHYT ry, SenioriVerkko sekä Verkosta virtaa!. Verkoston jäsenet tukevat toisiaan ikääntyneiden ja tietotekniikan parissa tehtävässä työssä. Lisäksi he pitävät toisensa ajan tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Jokainen näistä viidestä verkoston toimijoista on ikääntyneiden hankkeiden kentällä erityinen jo aihepiirinsä vuoksi. Tästä syystä verkoston yhteistyö on järkevää ja hyödyllistä. 

Digiverkosto tekee laajemmin yhteistyötä on Facebook-ryhmä nimeltään ”Ikäihmisten ja tietotekniikan parissa toimivien verkosto”. Tämä suljettu Facebook-ryhmä mahdollistaa valtakunnallisen verkostomaisen yhteistyön tekemisen. Digiverkoston jäsenet toimivat myös toisessa suljetussa Facebook-ryhmässä jonka nimi on "Vapaaehtoistyö tietotekniikkaopastajana".

Alkusyksy ja syyskuu ovat aktiivista aikaa kaikille verkoston jäsenille. Toiminnat ovat lähteneet hyvin käyntiin kesän jälkeen. Syyskuisen Digiverkoston tapaamisen keskustelunaiheisin voi tutustua alla:

Enter ry:lle tulee nyt paljon puheluita ikääntyneiltä naisilta, joista monet kertovat, että heidän lapsensa on neuvonut heitä ottamaan yhteyttä Enteriin. Enterin Juulia on tyytyväinen, että ihmiset tietävät, mistä apua on saatavilla. Hän kertoi myös erään heidän asiakkaansa hiljattain kokeman asiakaspalvelutilanteen varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka helposti ikäihmistä voi huijata. Kyseisen henkilön herätyskellot onneksi soivat ja hän osasi hakea varmistusta epäilyynsä asiattomasta asiakaspalvelusta Enterin opastajilta. Kyseinen ikäihminen halusi vaihtaa iPadinsa mobiiliyhteyden 4g:stä 3g:hen. Liikkeessä oli ohjeistettu häntä ostamaan uusi iPad ja kerrottu, että vanhaan ei voi saada 3g:tä. Vasta kolmannella asiointikerralla asiakas oli saanut vaihdettua liittymätyyppiä ja iPadiinsa 3g:n. Säästöä tuli uuden iPadin hankintahinnan verran.

SeniorSurf:issa työn alla on viisi kappaletta innostusvideoita, jotka julkaistaan YouTubessa. Linkki videoihin tulee SeniorSurf –hankkeen nettisivuille heti videoiden valmistuttua. Viestinnällinen kampanja ”Lupaan opastaa sinua” on myös työn alla. Sen pääkohderyhmä ovat vertaisopastajat. Myös lokakuun alussa järjestettävät SeniorSurf-päivät pitävät Tiinan kiireisenä. SeniorSurf ja Enter haluavat teettää yhdessä tutkimuksen aiheesta "Tietotekniikka-opastuksen vaikutukset ikäihmisen arkeen". Rahoitusta haetaan.

LähiVerkko järjestää tapahtumia ympäri maata syksyn aikana. Näissä tapahtumissa on runsaasti organisoitavaa. LähiVerkon tekemä sovellus +60 on juuri julkaistu kaikissa sovelluskaupoissa ja sen testaus pienemmissä ryhmissä alkaa. Varsinainen julkaisu tapahtuu testauksen jälkeen loppuvuodesta.

SenioriVerkolla on työn alla mm. esitelmän laatiminen Enter ry:n opastajien valtakunnalliseen tapaamiseen, jossa he esittelevät tapojaan toimia sosiaalisessa mediassa. SenioriVerkon Satu kertoi huomiostaan, että muutama vuosi sitten älypuhelimia oli huomattavasti vähemmän kuin nyt. Niiden käyttö on yleistynyt huomattavasti ikääntyneiden parissa. Lisäksi suhtautuminen älylaitteilla pelaamiseen on muuttunut positiivisemmaksi, myös naisten kohdalla.

Verkosta virtaa! -hankkeen vertaisohjaajakoulutuksen pilotti Pohjois-Karjalassa on takana ja ensimmäiset valtakunnalliset tietokoneopastajien koulutukset järjestetään Virroilla marraskuussa. Lokakuussa hanke järjestää kolme Elämyspäivää Pohjois-Karjalassa. Toukokuiseen pilottikoulutukseen osallistuneet tuovat Elämyspäivä-tapahtumiin aikaisemmin nettiä käyttämättömiä ikääntyneitä henkilöitä tutustumaan laitteisiin.

K
uva: Laitteita ja johtoja / Riikka Aminoff


Friday, September 4, 2015

Verkosta virtaa! & SeniorSurf Oulussa
Torstaina Verkosta virtaa! -hankkeen Margit ja SeniorSurf -hankkeen Tiina tekivät yhteistyötä Oulussa. Oulussa he tapasivat kaksi Markkua EKL:n Oulun yhdistyksestä. Tapaamisen tarkoitus oli aktivoida SeniorSurf -toimintaa Oulun seudulla. 

Aktivointi lähtee liikkeelle niin, että Markut aloittavat asiasta tiedottamisen alueellaan ja etsivät ja löytävät SeniorSurf -vertaisohjaajiksi soveltuvia ihmisiä noin kuukauden ajan. Syyskuun lopussa SeniorSurf -hankkeen Tiina perehdyttää vertaisohjaajaksi soveltuvat henkilöt vapaaehtoistyöhön. Perehdytys kestää muutaman tunnin. Valtakunnallista SeniorSurf -päivää vietetään 6.10.2015. 

Tämän tapaamisen ja sen myötä tehtävän yhteistyön tavoite on, että entistä useampi Oulun seudulla asuva ikäihminen pääsee tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin.

Lisää tietoa:
www.verkostavirtaa.fi
www.vtkl.fi/fin/kampanjat/seniorsurf
http://oulunpiiri.elakkeensaajat.fi/

Kuva: Tiedon lähteillä / Riikka Aminoff


Tuesday, September 1, 2015

Verkosta virtaa! Eloisilla päivillä HelsingissäPäättyvien hankkeiden esittelyt. 
Eloisien päivien (26.–27.2015) aikana Eloisa ikä-avustusohjelmaan kuuluvien hankkeiden työntekijät (noin 70 henkilöä) saivat kuulla viiden eri päättyvän hankkeen menneistä vuosista. Päättyvien hankkeiden työntekijät esittelivät sanoin, kuvin ja videoin mitä projektissa oli tehty ja mitä hyötyä hankkeelle on ollut Eloisa ikä-ohjelmassa mukanaolosta. Esitelmiä seuratessa tuli sekä etuoikeutettu että liikuttunut olo. Etuoikeutettu, kun saa tehdä hyvää tekevää työtä joka lisää ikäihmisten ja heidän omaistensa hyvinvointia. Liikuttunut, koska sai olla mukana kuulemassa kaikista vaikuttavista asioista, joita nämä upeat ja ammattitaitoiset ihmiset ovat hankkeensa aikana tehneet. Kaiken kukkuraksi esitelmät antoivat roppakaupalla inspiraatioita omaan hanketyöskentelyyn. Eloisa ikä –ohjelman viisi päättyvää hanketta olivat:

Vielä virtaa! –hanke / Oulun Seudun Muistiyhdistys:
www.osmy.fi/vielavirtaa/hanke

Kulttuurisia muistoja –hanke / Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys
:
www.anvianet.fi/muistiyhdistys/index.php?page=kulttuurista-muistoja

Aijjoos II –hanke / Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys
:
www.aijjoos.fi/aijjoos.html

Muittohallat -hanke / SamiSoster: 

Jade –hanke / Käpyrinne, Kantin pysäkki: 

Kaksi yllä mainituista muistiyhdistyksistä on yhdistänyt osaamisensa ja jatkanut toimintaansa Eloisa ikä –ohjelman loputtua. Oulun Seudun ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksien hankkeiden neljä työntekijää on kehittänyt yhdessä innovaation, niin kutsutun MIKE-työkalun (muistisairaan ihmisen koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline). 

Lisäksi yksi Eloisa ikä-ohjelmassa mukana olleista hankkeista (Daisy Eläkeläiset) on kasvanut kokonaiseksi liitoksi, joka pystyy tarjoamaan aktiviteetteja monille muillekin kohderyhmille kuin vain ikääntyneille. Lisää tietoa Daisysta: www.daisyliitto.org 

Päättyvien hankkeiden esitelmien jälkeen kaikki Eloisa ikä -avustusohjelmaan kuuluvien hankkeiden työntekijät esittelivät toimintaansa muille hankkeille niin kutsutulla hanketorilla. Hanketorilla jokaisella hankkeella oli oma pöytä, jossa oli materiaalia jaossa ja jonka äärellä saattoi keskustella ja vaihtaa kuulumisia.

Esitelmien ja hanketorin lisäksi ohjelmassa oli työskentelyä pienryhmissä, verkostoissa. Verkostot olivat: Etsivä työ, Mielen liikuttajat ja kulttuuri, Moninaisuus, Tieto ja teknologia, Mielenterveydellinen vaikuttaminen, Vapaaehtoistoiminta sekä Maaseutu. Verkosta virtaa! –hanke kuuluu Tieto ja teknologia -verkostoon. Muita tämän verkoston jäseniä ovat Senioriverkko –hanke ja Punaisen Ristin ”Täyttä elämää eläkkeellä” –hanke. Ensin vaihdoimme projektien kuulumisia. Sen jälkeen Senioriverkko kertoi positiivisesta kokemuksestaan netissä toimivan hyvinvointipalvelun tuotekehityspilotissa. Sekä ne kahdeksan ikääntynyttä henkilöä että heidän fysioterapeuttinsa olivat olleet tyytyväisiä Movendos-nimisen yrityksen etävalmennuspalveluihin. Senioriverkon Digikylli-blogissa etävalmennuspalvelun pilottikokeilusta on kirjoitettu yksityiskohtaisemmin.

Verkosta virtaa –hanke taas kertoi muille verkoston jäsenille kuinka hanke on lähtenyt käyntiin ja mitä tapahtumia ja koulutuksia syksyllä on tulossa.  Alun perin EKL on halunnut lähteä hankkeeseen, koska EKL:n yhdistysten jäsenet ovat toivoneet aktiviteettitarjontaan tietoteknistä opastusta. Hankeen primäärikohderyhmää ovat ne, jotka eivät halua käyttää tietotekniikkaa. Näitä henkilöitä yritämme nyt saada innostumaan tietotekniikasta lokakuisilla Elämyspäivillä, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan, paikkakuntina Reijola, Outokumpu  ja Lieksa. Tapahtumissa tietotekniikkaan on tarkoitus tutustua ”viihde ja ilo edellä”, omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Muilta verkoston jäseniltä saimme hyviä ideoita ikääntyneitä kiinnostavista viihteellisistä aiheista kuten esimerkiksi lööpit, kuolinilmoitukset, ristisanat ja horoskoopit.

Punaisen ristin Täyttä elämää –hankkeen työntekijä kertoi, että monet heidän projektiinsa hakeutuvista henkilöistä ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä tietotekniikkaopastajana. Verkoston jäsenenä hän saa muun muassa tietoa siitä, mitkä tahot tämänkaltaista vapaaehtoistyön muotoa mahdollistavat ja tukevat.
Eloisa ikä -ohjelman Tieto ja teknologia -teemaverkoston toimijat ovat mukana monissa alan projekteissa ja tekevät yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa.

Mikä Eloisa ikä -avustusohjelma on? 
Eloisa ikä on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Se alkoi vuonna 2012 ja päättyy vuonna 2017. Verkosta virtaa! -hanke on yksi Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeista. Kaikkien mukana olevien kolmenkymmenen Eloisa ikä -hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten osallisuutta, toimijuutta ja mielen hyvinvointia. 

Kuva: Muistiinpanoja / Riikka Aminoff


Tuesday, June 9, 2015

Verkosta virtaa! tapaa SeniorSurf -hankkeen projektityöntekijän


Tänään Verkosta virtaa! -hankkeen työntekijät ovat tavanneet SeniorSurf -hankkeen työntekijän Tiinan, joka on tärkeä yhteistyökumppani. Tiina kertoi meille työtehtävistään Vanhustyön keskusliitossa. SeniorSurf -päivän koordinoinnin lisäksi hän rakentaa toimintamallia organisaatiolle. Tämä toimintamalli auttaa organisaatiota käynnistämään nettiopastajatoimintaa, jossa ikääntyneet toimivat vertaisohjaajina. Lisäksi hän tuottaa opastusmateriaaleja ja tekee verkosto- ja vaikuttamistyötä. Tiinan tuottamia materiaaleja myös Verkosta virtaa! -hanke käyttää koulutuksissaan!

Tiina jakoi meille runsaasti hyödyllistä tietoa aiheesta "ikääntyneet ja teknologia". Saimme sekä tutkimusraportteja että esitteitä. Sitten vaihdoimme projektien kuulumisia ja keskustelimme yhteistyöstä liittyen nettiopastustoimintaan.

Lisäksi Tiina kertoi hieman enemmän SeniorSurf -päivästä. Suomessa Senior Surf-päivä on järjestetty vuodesta 2013 lähtien eli tänä syksynä se järjestetään kolmannen kerran. Edellisinä vuosina tapahtumia on ollut 100–150 kappaletta ympäri suomea. Tyypillisesti tapahtumaan saapuu noin kaksikymmentä osallistujaa. Tapahtumassa on usein teemaluento. Teemaluentojen aiheita ovat olleet esimerkiksi tietoturva, paikalliset pankit esittelevät verkkopalveluitaan, Kelan edustaja kertoo palveluista, sosiaalinen media sekä laitehankinnat. Varsinkin viimeksi mainittu teema on ollut erittäin suosittu, koska aihe koetaan vaikeaksi. 

Lisää tietoa SeniorSurf-päivästä:

Kuva: SeniorSurf -hanke / Vanhustyön keskusliitto


Wednesday, June 3, 2015

Verkosta virtaa! ja toimiston arkea Merihaassa
Kesäkuun ensimmäisinä päivinä olemme suunnitelleet vuoden rauhallisimman ajan eli kesän aikana tehtäviä töitä. Projektin syksyllä julkaistavia uutiskirjeitä ja lehtijuttuja voi hyvin kirjoittaa valmiiksi kesällä. Lisäksi olemme jatkaneet omien nettisivujemme rakentamista, syksyisten elämyspäivien järjestämistä ja suunnitelleet tulevaa ohjausryhmän kokousta.

Kuva:Tiedonjanoa sammuttamassa / Riikka Aminoff

Thursday, May 28, 2015

Verkosta virtaa! tapaa tutkijan ja tekee palautekyselyn


Maanantai-aamu alkaa tapaamisella Eloisa ikä -ohjelman tutkijan, Minnan, kanssa. Hän työskentelee Vanhustyön keskusliitossa. Hän kertoi meille Eloisa ikä -ohjelman tutkimusosuudesta, jossa kartoitetaan heidän hankkeisiinsa osallistuvien ikäihmisten elämäntilanteissa tapahtuvia muutoksia.
Lisäksi päivään mahtui vertaisohjaajakoulutuksen palautekyselyn laatiminen, testaus ja lähettäminen. Palautekyselyssä kysyttiin osallistujien mielipiteitä mm. koulutuksen sisällöstä, kouluttajista ja koulutusmateriaaleista.


Kuva: Eloisa ikä -ohjelma, Vanhustyön keskusliitto / Milla Risku

Verkosta virtaa! takaisin MerihaassaPerjantaina Verkosta virtaa! -hankkeen työntekijät ovat palanneet takaisin Helsingin Merihakaan Pohjois-Karjalasta vertaisohjaajien pilottikoulutusmatkalta. Koulutuksen jälkeiseen tavalliseen toimistopäivään kuuluu niin kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoa, matkalaskujen tarkastusta, nettisivujen päivittämistä, matkalla olleiden laitteiden paikalleen järjestämistä ja valokuvien käsittelyä. Lisäksi toimistolla on työn alla järjestön oman lehden seuraava numero. Siihen tulee myös juttu kuvineen Verkosta virtaa! -hankkeen pilotista.

Kuva: Merihaan opastekartta / Riikka Aminoff


Verkosta virtaa! pilottikoulutuksen toinen päivä Polvijärvellä
Toinen kurssipäivä alkoi lomakkeiden täyttämisellä. Lomakkeet olivat Vapaaehtoisen verkko-opastajan tehtävät ja säännöt ja Eloisa ikä-ohjelman tutkimuskysely. Verkosta virtaa! – hanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä – avustusohjelmaan. Avustusohjelman tarkoitus on parantaa ikäihmisen arkea. Tutkimuksessa seurataan arjen muutoksia.

Lomakkeiden täyttämisen jälkeen kirjauduimme Verkosta virtaa! –hankkeen nettisivujen Extranettiin. Extranetissä perehdyimme verkko-oppaiden omaan osioon, jossa jokainen tarkasti yhteystietonsa ja vaihtoi itselleen oman salasanan. Jaloittelutauon jälkeen Riikka kävi läpi valokuvien sommittelun perusteita. Sitten Jouni kertoi Facebookista, digitaalisista kameroista, kuvien siirtämisestä koneelle ja kuvien liittämisestä sähköpostiin.

Lounaan jälkeen Margit puhui vertaisohjaamisesta ja lokakuussa Pohjois-Karjalassa järjestettävistä Elämyspäivistä. Kaiken kaikkiaan kurssin tunnelma oli innostunut ja keskittynyt. Jouni koulutti rauhallisesti, selkeästi ja helppotajuisesti ja piti huolen siitä, että kaikki pysyivät mukana. Hänen työskentelyään oli ilo seurata. Lämpimien kiitosten ja hyvästelyjen jälkeen tarjolla oli vielä iltapäiväkahvit viinereineen. 

Kuva: Eloisa ikä -ohjelma / Milla Risku
Verkosta virtaa! pilottikoulutuksen ensimmäinen päivä Polvijärvellä


Kolmekymmentä innokasta verkko-oppaaksi haluavaa eläkkeensaajaa saapui Lomakeskus Huhmariin kahden päivän pilottikoulutukseen. Osallistujia yhdisti halu oppia lisää tietokoneista, tekniikasta ja netistä. Kurssin kouluttajina toimivat Jouni Granberg ja Riikka.

Ensimmäinen päivä alkoi osallistujien esittelykierroksella, jonka jälkeen Jouni kertoi SIM-korteista, tulostamisesta, nettiyhteyksistä, applikaatioista, tietokoneen osista ja oheislaitteista, ohjelmista, tallennuspaikoista, tiedostomuodoista, selaimista, sähköposteista ja käyttöjärjestelmistä.

Teoriaosuuden jälkeen Jouni piti huolen siitä, että kaikki saivat yhteyden WI-Fi-verkkoon. Koska laitteiden kirjo oli runsas, meni tähän tovi.

Sen jälkeen tutustuttiin tabletteihin, avattiin selaimet ja käytiin Verkosta virtaa! – hankkeen nettisivuilla. Päivän lopuksi harjoittelimme sähköpostin käyttöä. Valtaosa osallistujista yöpyi Lomakeskus Huhmarissa. Kaikki saivat nauttia talon herkullisista antimista. Illallisella oli runsaan salaattipöydän lisäksi tarjolla rapeaa kalaa pinaattitäytteellä ja härkää smetanakastikkeessa. Jotkut ehtivät vielä kylpylään tai luontopoluille.


Kuva: Lomakeskus Huhmari / Riikka Aminoff