Thursday, January 19, 2017

Verkosta virtaa! pyöreän pöydän keskustelussa

Myös EKL:n Verkosta virtaa! -hankkeen projektipäällikkö Margit Granberg sai kutsun ministeri Anu Vehviläisen tammikuussa järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun sähköisistä palveluista. Keskusteluihin osallistui noin 50 vammais-, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajaa. 
Keskustelua käytiin pöytäkunnittain. Teemana oli se, miten eri väestöryhmät pääsevät tasavertaisesti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin kiinni ja miten digisyrjäytymistä voidaan estää.

Valtion tavoitteena on, että yhä useampi kansalainen pystyy tulevaisuudessa hoitamaan viranomaisasioinnin ajasta ja paikasta riippumatta sähköisen asioinnin kautta. Ihmisiä on monenlaisia ja kaikilla on oikeus palveluihin ja ihmisiä ei tule luokitella osaajiin ja ei-osaajiin. Kukaan ei jää palveluitta.

Pyöreän pöydän tapaamisessa valmisteltiin myös Digi arkeen  -neuvottelukunnan perustamista. Tästä tulee yhteistyökanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palvelujen digitoinnista vastaavan valtionvarainministeriön välille. Ensi kuussa tiedämme, mitkä tahot edustavat väestöryhmää ikäihmiset tässä neuvottelukunnassa.