Monday, September 12, 2016

Verkosta virtaa! hankkeen vertaisohjaajien tekemien opastusten teemoja


Teimme yhteenvedon vertaisohjaajiemme ensimmäisen vuoden aikana tekemästä vapaaehtoistyöstä. Teemat on jaoteltu yksilöopastuksiin ja ryhmäopastuksiin. Yksilöopastukset tapahtuvat useimmin opastettavien kodeissa ja ryhmäopastuksen ATK-kerhoissa, joita järjestetään yhdistyksen käyttämissä tiloissa.

Teemojen esittely löytyy netistä ja sitä voi näyttää kun kertoo minkälaista tietotekniikan parissa tehtävä vapaaehtoistyö voi olla. Katso:


Mikä on Canva?
Canva on ilmainen design-ohjelma.  Canvassa on pohjia, joiden avulla voi tehdä erilaisia esittelymateriaaleja ja sosiaalisen median grafiikkaa. 

Kuva: Opastusteemat Canvassa / Riikka Aminoff


Friday, September 9, 2016

Verkosta virtaa! Eloisilla päivillä

Eloisat päivät 30.-31.8.2016
Tällä kertaa Verkosta virtaa! osallistui Eloisa ikä -ohjelman Eloisiin päiviin ainoastaan ensimmäisenä päivänä. Toisen päivän, jolloin ohjelmassa olisi ollut verkostotyöskentelyä, Verkosta virtaa! oli liiton lomakeskuksen 40-vuotisjuhlissa Virroilla.

Puheenvuoro 1/VTKL, Satu

Eloisa ikä -ohjelmassa olevien hankkeiden toiminta perustuu tarpeeseen. Se rakentuu johonkin, mihin palvelujärjestelmä ei pysty tarttumaan. Hän kehotti jokaista pohtimaan mitkä ovat niitä asioita, joista järjestöt ja ikääntyneet saavat boostia. Tulevaisuuden haasteiksi hän nosti esille asiakaslähtöisyyden ja ikääntyneiden oman äänen kuuluviin saamisen.

Puheenvuoro 2/RAY, Elina

Eloisa ikä –ohjelman (2012-2017) viimeinen vuosi lähestyy ja vire lopettamisen suuntaan näkyy. Ohjelmassa on avustettu pääasiassa 3-4 vuotta kestäviä hankkeita. Ohjelman puitteissa arviointia on tehty normaalia enemmän koska käytössä on yhteinen alusta, Eloisa ikä –ohjelma.
Eloisa ikä-ohjelmassa arvioinnin kolme tasoa ovat olleet:
Ohjelmataso (syyskysely, palautteet tilaisuuksista)
 Hanketaso (väliraportit, TVS:t)
- Osallistujataso (VTKL:n tekemä tutkimus)
Hanketason raportointiin liittyen Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden vastaukset ovat noin 20% parempia kuin muiden RAY-rahoitteisten hankkeiden tulosten vastaukset. RAY:n avustusosasto tulee siirtymään Sosiaali- ja terveysministeriön alle ja sen nimeksi tulee STEA. Hallituksen tulee korvaamaan Avustusasioiden neuvottelukunta. Asiakirjanhallinta säilyy ennallaan. Logo uusitaan. Jaettavien avustusten määrä tulee pysymään ennallaan. Rahan määrä ei muutu Sote-järjestöjen kannalta, edellyttäen että kansalaiset pelaavat kuten aiemmin. Eloisa ikä -ohjelman loputtua 2017, vuodesta 2018 eteenpäin, on ikäihmisten hyvinvointia tukeva toiminta edelleen avustuskirjauksissa. Tulossa on uusia kohderyhmiä, ulottuvuuksia ja aihioita eikä panostus ikäihmisiin tule olemaan samaa luokkaa kuin Eloisa ikä -ohjelman aikana.

Puheenvuoro 3/Useat päättyvät hankkeet
Vuonna 2016 päättyvien hankkeiden hankkeiden hanketyöntekijät saivat kertoa hankkeensa menestystekijöistä ja antaa vinkkejä jatkaville hankkeille. Alla muutamia nostoja paneelikeskustelusta. Hankkeella on hyvä olla kutsuva brändi, joka houkuttelee osallistumaan (esim. prätkäpapat). Ikääntyneiden omia tarinoita kannatta käyttää markkinoinnissa (esim. ikääntynet seksuaalivähemmistöt). Yhteistyökumppanit ja verkostot olivat useiden hankkeiden onnistumisen keskiössä. Myös Somen mahdollisuudet mainittiin.

Pari hanketta nosti esille yhteisöllisyyden, joka liittyy paikkaan, jossa hanke (esimerkkeinä kylä ja puisto) toimii merkittäväksi menestystekijäksi. Muita asioita ovat rehellisyys, luottamus toimintaan ja se, että tavoitetaan oikeat tyypit vapaaehtoisiksi. Eräs hanke nosti esille tapahtuman markkinoinnin esimerkkinä mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Heidän kohderyhmänsä ovat yksinäiset ihmiset. He järjestivät ensin tapahtuman yksinäisille. Sinne ei tullut ketään. Kun he markkinoivat tapahtumaa sinkkutapahtumana, saapui paikalle 200 henkilöä.

Jatkaville hankkeille päättyvillä hankkeilla oli seuraavanlaisia terveisiä. Ajatelkaa laatikon ulkopuolelle, älkää sulkeko mitään mahdollisuuksia pois. Viestinnässä on hyvä, jos pystyy kertomaan hankkeesta vertaisohjaajien kokemusten kautta. Käytä kokemusasiantuntijuutta tulokulmana kuulijalle. Kohderyhmätuntemus on tärkeää ja kohderyhmä annattaa pyrkiä ottamaan mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Muistakaa myös kysyä, miksi ihmiset osallistuvat toimintaanne. Yrittäkää selvittää, kohtaavatko osallistujien ja järjestön hanketyöntekijöiden tarpeet toisensa myös.

Puheenvuoro 4/RAY, Tuomas

Jatkavat hankkeet, tehkää rohkeita ja radikaaleja, isoja ja pieniä kokeiluja viimeisen vuoden aikana! Osa hankkeista on liian ”turvallisia”. Nostakaa rimaa, jos olette saavuttaneet tavoitteenne! Tuomas halusi myös muistuttaa, että monilla on hakemuksissa liikaa kumppanuuksia. Rahoittajan näkökulmasta tämä on ”mahdoton tehtävä” ja voi vaikuttaa ”päälle liimatulta”. Muistakaa että toiminta, tekeminen ja tulokset ovat kolme eri asiaa (esim. 15 koulutustilaisuutta ei välttämättä ole tulos). Miettikää juurrutusta! Mitä tapahtuu projektin loputtua? Mitä hankkeesta siirtyy ja jää elämään? Miten toiminta jatkuu? Mitä järjestölle jää projektista?

Puheenvuoro 5/VTKL, Marja

Eloisa ikä –ohjelman tutkimuskyselyt kertovat, että hankkeisiin osallistuvat vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat johonkin, jota he pitävät arvokkaana. He ovat usein olleet tyytyväisiä siihen, että he ovat löytäneet itsestään jotakin uutta osallistumalla toimintaan. Heille toiminnassa kysymys ei niinkään ole itse hankkeesta, vaan erilaisista asioista, joihin he osallistuvat.


Kuva: Ohjelma / Riikka Aminoff