Tuesday, September 22, 2015

Verkosta virtaa! tietotekniikkayhdistysten vertaisopastajien valtakunnallisessa tapaamisessa Helsingissä
Vertaisohjaajien tapaaminen.
 Verkosta virtaa! osallistui ENTER ry:n järjestämään kolmanteen valtakunnalliseen tietotekniikan vertaisopastajien tapaamiseen Helsingissä. Paikalle oli saapunut vertaisohjaajia ympäri maata, yhteensä noin 80 henkilöä. He olivat Enter ry:n, Joen Severi ry:n, Mukanetti ry:n ja Savonetti ry:n jäseniä. Paikalla oli myös työntekijöitä SeniorSurf:ista, LähiVerkosta ja SenioriVerkosta.


Tilaisuuden avasi Enter ry:n toiminnanjohtaja Juulia Andersson. Juulian jälkeen saimme kuulla kaikkien yllä mainittujen yhdistysten ja projektien rahoittajan eli RAY:n edustajan Vesa Kurikan tervehdyksen. Hän puhui siitä, kuinka kaikki toiminnallamme edistämme ikääntyneiden yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia.

Some on jakamisen kulttuuria. Vesan puheenvuoron jälkeen kuulimme sosiaalisen media käytöstä. Puhumassa olivat SenioriVerkko -projektin Minna Piispanen ja Satu Veltheim. Satu kertoi, että SenioriVerkko on Somessa (Facebook, Twitter, Blogger, Pinterest, Scoop, Instagram, YouTube,Flick), koska he haluavat kertoa avoimesti toiminnastaan. 

Some on osa SenioriVerkkolaisten päivittäistä työtä ja he tavoittavat sen kautta kohderyhmiään. Hyviä vinkkejä siihen, kuinka sosiaalisessa mediassa on hyvä toimia, löytyy esimerkiksi Soneran sivuilta. Katso: http://www.slideshare.net/Sonera/soneran-sosiaalisen-median-ohjeistus.

Lopuksi Satu ja Minna halusivat muistuttaa kuulijoita, että ”Tietotekniikka on väline, joka tuo iäkkään elämään uusia ulottuvuuksia!” ja ”Tietotekniikka on hauskaa!”.

Jos tartun hiireesi, näpäytä minua sormille. Päivän kolmas aihe oli opastustoiminnan kehittäminen. Ajankohtaisia teemoja puitiin ensin ryhmissä, jonka jälkeen teemat käytiin läpi koko porukalla. Tällä hetkellä tilanne on se, että opastusta tablettien ja älypuhelinten käyttöön kaivataan eniten. Tarve kannettavien käytön opastuksille on vähentynyt. Koska laitteiden kirjo on kasvanut, on menty enenevässä määrin yksilöopastuksien suuntaan. Varsinkaan älypuhelinopastusta ei voi tehdä ryhmässä, vaan se on aina yksilöopastusta. 

Ikääntyneen tietotekniikan vertaisohjaajaksi haluavan henkilön olisi hyvä aloittaa toiminta käymällä vertaisohjaajien alkeiskurssi. Lisäksi on hyvä pohtia, onko tarpeeksi utelias oppimaan koko ajan uutta.

Vapaaehtoistyön tekemisen hyvistä puolista haluttiin korostaa kaikille jo tuttua asiaa, että vapaaehtoistyön tekeminen lisää onnellisuutta ja jatkaa ikää. Se, että myös vertaisopastajan omat taidot kasvavat ja hän saa lisää tietoa, koettiin isoksi plussaksi. Tietotekniikan opastaminen on yhdessä oppimista. Lisäksi haluttiin korostaa, että muiden ohjaajien vertaistuki on tärkeää.

Tietotekniikan vertaisopastajat ovat huomanneet, kuinka relevanttia se on, että he ovat saman ikäisiä kuin ohjattavat.  Ajattelu on samanlaista, kuten myös kielenkäyttö. Vaikka ollaan samaa ikäluokkaa, on tärkeää muistaa, että ihmiset ovat erilaisia ja että heitä tulee käsitellä eri tavoin.

Monet vertaisopastajista halusivat korostaa, etteivät he opastuksen aikana koske opastettavien laitteisiin ollenkaan. Tärkein syy on se, ettei aloitetta saa ottaa pois opastettavalta. Tietoturva-asiat ovat toinen hyvä syy. Periaatteeksi suositellaan, ettei opastaja koske laitteeseen muuten kuin hätätapauksessa.

Vertaisopastajan tärkeimpiä taitoja ovat kyky kuunnella, kärsivällisyys ja rauhallisuus. Myös tilannetaju ja lehmän hermot ovat plussaa. Vertaisopastajan on suositeltavaa ottaa selvää etukäteen, mitä opastettava haluaa oppia. 


Opastustilanne on hyvä aloittaa kuuntelemalla, mistä opastettava haluaa lähteä liikkeelle. Toistoja tarvitaan runsaasti ja samoja asioita tehdään uudestaan ja uudestaan. Kun asiat on menty riittävän monta kertaa läpi, ne kyllä oppii.

Viimeiseksi tietotekniikkayhdistysten vertaisopastajat pohtivat tämän päivän ja tulevaisuuden yhteisiä haasteita. Se, että nettiyhteydet ovat erilaatuisia eri puolella maata, asettaa osan kansalaisista eriarvoiseen asemaan. Tämä koettiin valitettavan epäoikeudenmukaiseksi. Lisäksi tuotiin esille, että palveluntuottajien olisi syytä käyttää ikääntyneitä tuotekehitysprosesseissa kehittäjinä. Myös epäeettisen myyntitoiminnan kitkemisen vaikuttaminen olisi tärkeä aihe, jonka ei kuitenkaan ajateltu kuuluvan tietotekniikkayhdistyksille, vaan esimerkiksi Vanhustyön keskusliitolle.

Kaiken kaikkiaan todella hyvin järjestetty ja tarkoituksenmukainen tilaisuus! Tässä maassa on upeita vertaisohjaajia, joiden osaamista ja tekemistä ei voi kuin ihailla!

Kuva: Hotellin Wi-Fi / Riikka Aminoff


Monday, September 14, 2015

Verkosta virtaa! osallistuu Digiverkoston yhteistyöpalaveriin
Verkosta virtaa! -hanke kuuluu yhteistyöverkostoon, jota kutsutaan Digiverkostoksi. Verkostossa on työntekijöitä seuraavista projekteista: Enter ry, SeniorSurf, LähiVerkko ja EHYT ry, SenioriVerkko sekä Verkosta virtaa!. Verkoston jäsenet tukevat toisiaan ikääntyneiden ja tietotekniikan parissa tehtävässä työssä. Lisäksi he pitävät toisensa ajan tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Jokainen näistä viidestä verkoston toimijoista on ikääntyneiden hankkeiden kentällä erityinen jo aihepiirinsä vuoksi. Tästä syystä verkoston yhteistyö on järkevää ja hyödyllistä. 

Digiverkosto tekee laajemmin yhteistyötä on Facebook-ryhmä nimeltään ”Ikäihmisten ja tietotekniikan parissa toimivien verkosto”. Tämä suljettu Facebook-ryhmä mahdollistaa valtakunnallisen verkostomaisen yhteistyön tekemisen. Digiverkoston jäsenet toimivat myös toisessa suljetussa Facebook-ryhmässä jonka nimi on "Vapaaehtoistyö tietotekniikkaopastajana".

Alkusyksy ja syyskuu ovat aktiivista aikaa kaikille verkoston jäsenille. Toiminnat ovat lähteneet hyvin käyntiin kesän jälkeen. Syyskuisen Digiverkoston tapaamisen keskustelunaiheisin voi tutustua alla:

Enter ry:lle tulee nyt paljon puheluita ikääntyneiltä naisilta, joista monet kertovat, että heidän lapsensa on neuvonut heitä ottamaan yhteyttä Enteriin. Enterin Juulia on tyytyväinen, että ihmiset tietävät, mistä apua on saatavilla. Hän kertoi myös erään heidän asiakkaansa hiljattain kokeman asiakaspalvelutilanteen varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka helposti ikäihmistä voi huijata. Kyseisen henkilön herätyskellot onneksi soivat ja hän osasi hakea varmistusta epäilyynsä asiattomasta asiakaspalvelusta Enterin opastajilta. Kyseinen ikäihminen halusi vaihtaa iPadinsa mobiiliyhteyden 4g:stä 3g:hen. Liikkeessä oli ohjeistettu häntä ostamaan uusi iPad ja kerrottu, että vanhaan ei voi saada 3g:tä. Vasta kolmannella asiointikerralla asiakas oli saanut vaihdettua liittymätyyppiä ja iPadiinsa 3g:n. Säästöä tuli uuden iPadin hankintahinnan verran.

SeniorSurf:issa työn alla on viisi kappaletta innostusvideoita, jotka julkaistaan YouTubessa. Linkki videoihin tulee SeniorSurf –hankkeen nettisivuille heti videoiden valmistuttua. Viestinnällinen kampanja ”Lupaan opastaa sinua” on myös työn alla. Sen pääkohderyhmä ovat vertaisopastajat. Myös lokakuun alussa järjestettävät SeniorSurf-päivät pitävät Tiinan kiireisenä. SeniorSurf ja Enter haluavat teettää yhdessä tutkimuksen aiheesta "Tietotekniikka-opastuksen vaikutukset ikäihmisen arkeen". Rahoitusta haetaan.

LähiVerkko järjestää tapahtumia ympäri maata syksyn aikana. Näissä tapahtumissa on runsaasti organisoitavaa. LähiVerkon tekemä sovellus +60 on juuri julkaistu kaikissa sovelluskaupoissa ja sen testaus pienemmissä ryhmissä alkaa. Varsinainen julkaisu tapahtuu testauksen jälkeen loppuvuodesta.

SenioriVerkolla on työn alla mm. esitelmän laatiminen Enter ry:n opastajien valtakunnalliseen tapaamiseen, jossa he esittelevät tapojaan toimia sosiaalisessa mediassa. SenioriVerkon Satu kertoi huomiostaan, että muutama vuosi sitten älypuhelimia oli huomattavasti vähemmän kuin nyt. Niiden käyttö on yleistynyt huomattavasti ikääntyneiden parissa. Lisäksi suhtautuminen älylaitteilla pelaamiseen on muuttunut positiivisemmaksi, myös naisten kohdalla.

Verkosta virtaa! -hankkeen vertaisohjaajakoulutuksen pilotti Pohjois-Karjalassa on takana ja ensimmäiset valtakunnalliset tietokoneopastajien koulutukset järjestetään Virroilla marraskuussa. Lokakuussa hanke järjestää kolme Elämyspäivää Pohjois-Karjalassa. Toukokuiseen pilottikoulutukseen osallistuneet tuovat Elämyspäivä-tapahtumiin aikaisemmin nettiä käyttämättömiä ikääntyneitä henkilöitä tutustumaan laitteisiin.

K
uva: Laitteita ja johtoja / Riikka Aminoff


Friday, September 4, 2015

Verkosta virtaa! & SeniorSurf Oulussa
Torstaina Verkosta virtaa! -hankkeen Margit ja SeniorSurf -hankkeen Tiina tekivät yhteistyötä Oulussa. Oulussa he tapasivat kaksi Markkua EKL:n Oulun yhdistyksestä. Tapaamisen tarkoitus oli aktivoida SeniorSurf -toimintaa Oulun seudulla. 

Aktivointi lähtee liikkeelle niin, että Markut aloittavat asiasta tiedottamisen alueellaan ja etsivät ja löytävät SeniorSurf -vertaisohjaajiksi soveltuvia ihmisiä noin kuukauden ajan. Syyskuun lopussa SeniorSurf -hankkeen Tiina perehdyttää vertaisohjaajaksi soveltuvat henkilöt vapaaehtoistyöhön. Perehdytys kestää muutaman tunnin. Valtakunnallista SeniorSurf -päivää vietetään 6.10.2015. 

Tämän tapaamisen ja sen myötä tehtävän yhteistyön tavoite on, että entistä useampi Oulun seudulla asuva ikäihminen pääsee tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin.

Lisää tietoa:
www.verkostavirtaa.fi
www.vtkl.fi/fin/kampanjat/seniorsurf
http://oulunpiiri.elakkeensaajat.fi/

Kuva: Tiedon lähteillä / Riikka Aminoff


Tuesday, September 1, 2015

Verkosta virtaa! Eloisilla päivillä HelsingissäPäättyvien hankkeiden esittelyt. 
Eloisien päivien (26.–27.2015) aikana Eloisa ikä-avustusohjelmaan kuuluvien hankkeiden työntekijät (noin 70 henkilöä) saivat kuulla viiden eri päättyvän hankkeen menneistä vuosista. Päättyvien hankkeiden työntekijät esittelivät sanoin, kuvin ja videoin mitä projektissa oli tehty ja mitä hyötyä hankkeelle on ollut Eloisa ikä-ohjelmassa mukanaolosta. Esitelmiä seuratessa tuli sekä etuoikeutettu että liikuttunut olo. Etuoikeutettu, kun saa tehdä hyvää tekevää työtä joka lisää ikäihmisten ja heidän omaistensa hyvinvointia. Liikuttunut, koska sai olla mukana kuulemassa kaikista vaikuttavista asioista, joita nämä upeat ja ammattitaitoiset ihmiset ovat hankkeensa aikana tehneet. Kaiken kukkuraksi esitelmät antoivat roppakaupalla inspiraatioita omaan hanketyöskentelyyn. Eloisa ikä –ohjelman viisi päättyvää hanketta olivat:

Vielä virtaa! –hanke / Oulun Seudun Muistiyhdistys:
www.osmy.fi/vielavirtaa/hanke

Kulttuurisia muistoja –hanke / Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys
:
www.anvianet.fi/muistiyhdistys/index.php?page=kulttuurista-muistoja

Aijjoos II –hanke / Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys
:
www.aijjoos.fi/aijjoos.html

Muittohallat -hanke / SamiSoster: 

Jade –hanke / Käpyrinne, Kantin pysäkki: 

Kaksi yllä mainituista muistiyhdistyksistä on yhdistänyt osaamisensa ja jatkanut toimintaansa Eloisa ikä –ohjelman loputtua. Oulun Seudun ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksien hankkeiden neljä työntekijää on kehittänyt yhdessä innovaation, niin kutsutun MIKE-työkalun (muistisairaan ihmisen koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline). 

Lisäksi yksi Eloisa ikä-ohjelmassa mukana olleista hankkeista (Daisy Eläkeläiset) on kasvanut kokonaiseksi liitoksi, joka pystyy tarjoamaan aktiviteetteja monille muillekin kohderyhmille kuin vain ikääntyneille. Lisää tietoa Daisysta: www.daisyliitto.org 

Päättyvien hankkeiden esitelmien jälkeen kaikki Eloisa ikä -avustusohjelmaan kuuluvien hankkeiden työntekijät esittelivät toimintaansa muille hankkeille niin kutsutulla hanketorilla. Hanketorilla jokaisella hankkeella oli oma pöytä, jossa oli materiaalia jaossa ja jonka äärellä saattoi keskustella ja vaihtaa kuulumisia.

Esitelmien ja hanketorin lisäksi ohjelmassa oli työskentelyä pienryhmissä, verkostoissa. Verkostot olivat: Etsivä työ, Mielen liikuttajat ja kulttuuri, Moninaisuus, Tieto ja teknologia, Mielenterveydellinen vaikuttaminen, Vapaaehtoistoiminta sekä Maaseutu. Verkosta virtaa! –hanke kuuluu Tieto ja teknologia -verkostoon. Muita tämän verkoston jäseniä ovat Senioriverkko –hanke ja Punaisen Ristin ”Täyttä elämää eläkkeellä” –hanke. Ensin vaihdoimme projektien kuulumisia. Sen jälkeen Senioriverkko kertoi positiivisesta kokemuksestaan netissä toimivan hyvinvointipalvelun tuotekehityspilotissa. Sekä ne kahdeksan ikääntynyttä henkilöä että heidän fysioterapeuttinsa olivat olleet tyytyväisiä Movendos-nimisen yrityksen etävalmennuspalveluihin. Senioriverkon Digikylli-blogissa etävalmennuspalvelun pilottikokeilusta on kirjoitettu yksityiskohtaisemmin.

Verkosta virtaa –hanke taas kertoi muille verkoston jäsenille kuinka hanke on lähtenyt käyntiin ja mitä tapahtumia ja koulutuksia syksyllä on tulossa.  Alun perin EKL on halunnut lähteä hankkeeseen, koska EKL:n yhdistysten jäsenet ovat toivoneet aktiviteettitarjontaan tietoteknistä opastusta. Hankeen primäärikohderyhmää ovat ne, jotka eivät halua käyttää tietotekniikkaa. Näitä henkilöitä yritämme nyt saada innostumaan tietotekniikasta lokakuisilla Elämyspäivillä, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan, paikkakuntina Reijola, Outokumpu  ja Lieksa. Tapahtumissa tietotekniikkaan on tarkoitus tutustua ”viihde ja ilo edellä”, omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Muilta verkoston jäseniltä saimme hyviä ideoita ikääntyneitä kiinnostavista viihteellisistä aiheista kuten esimerkiksi lööpit, kuolinilmoitukset, ristisanat ja horoskoopit.

Punaisen ristin Täyttä elämää –hankkeen työntekijä kertoi, että monet heidän projektiinsa hakeutuvista henkilöistä ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä tietotekniikkaopastajana. Verkoston jäsenenä hän saa muun muassa tietoa siitä, mitkä tahot tämänkaltaista vapaaehtoistyön muotoa mahdollistavat ja tukevat.
Eloisa ikä -ohjelman Tieto ja teknologia -teemaverkoston toimijat ovat mukana monissa alan projekteissa ja tekevät yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa.

Mikä Eloisa ikä -avustusohjelma on? 
Eloisa ikä on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Se alkoi vuonna 2012 ja päättyy vuonna 2017. Verkosta virtaa! -hanke on yksi Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeista. Kaikkien mukana olevien kolmenkymmenen Eloisa ikä -hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten osallisuutta, toimijuutta ja mielen hyvinvointia. 

Kuva: Muistiinpanoja / Riikka Aminoff