Sunday, November 29, 2015

Verkosta virtaa! Edunvalvontaristeilyllä

Verkosta virtaa! osallistui kahdelle EKL:n Edunvalvontaristeilylle 16.–18.11.2015. Meillä oli kaksi omaa huonetta kokouskannella 5. Isommassa huoneessa kerrottiin hankkeesta, kokeiltiin keilaamista WiiU-pelikonsolilla sekä tutustuttiin tabletteihin. Tarjolla oli myös tietotekniikka-aiheinen minitietovisa. Pienemmässä huoneessa oli tietoyhteiskuntakouluttaja Jouni Ukkosen nettiklinikka, jossa sai henkilökohtaista opastusta tietoteknisiin ongelmiin.


Isossa huoneessa oli hetkittäin ruuhkaista ja yhteensä kävijöitä oli arviolta noin 350 henkilöä. Saimme keskustella monien eläkkeensaajien kanssa vertaisohjaajakoulutuksista ja ikääntyneiden tietotekniikan käytöstä. Minitietovisaan vastasi kolmasosa kävijöistä. Kysymyksistä kaikkein vaikein oli ”mikä näistä ei ole käyttöjärjestelmä?”, jonka vastausvaihtoehtoina oli Android, Lumia, Windows ja iOS. Noin puolet vastaajista ei ollut koskaan kuullut iOS käyttöjärjestelmästä.  Jounin nettiklinikalla piipahti tasaisesti opastettavia. Useimmin kysyttiin valokuvien siirtämisestä talteen älylaitteista sekä yhdistysten kotisivujen päivittämisestä. 

Kuva: Starlight-yökerhon valaistus / Riikka Aminoff


Friday, November 27, 2015

Verkosta virtaa! Werkkoviestijöiden Wierihoitoviikolla
Verkosta virtaa! -hanke 
esitteli toimintaansa Werkkoviestijöille Rajaniemen lomakeskuksessa marraskuun lopussa. Werkkoviestijät tulevat Wierihoitoviikolle oppimaan uutta ja ratkomaan tietoteknisiä pulmia yhdessä. Tällä kertaa ohjelmassa oli muun muassa Windows 10 asennusta, tabletteihin tutustumista ja TeamViewer -etähallintaohjelman käytön opettelemista.  

Werkkoviestijät
 on EKL:n valtakunnallinen jäsenyhdistys. Jäseniä yhdistää kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan ja vertaistoiminta tämän yhteisen harrastuksen parissa. Wierohoitoviikkojen ja säännöllisten jäsentapaamisten lisäksi Werkkoviestijöillä on erilaisia välineitä tiedonvaihtoon kuten keskusteluryhmä Wiestikapula ja uutiskirje Jäsenwiesti. Jäsenwiestissä käsitellään ajankohtaisia tietokoneen, internetin ja digi- ja mobiililaitteiden käytön aiheita. Werkkoviestijät järjestävät sekä lähiopastusta omilla paikkakunnilla että etäopastusta esim. TeamViewer-ohjelman avulla.

Verkosta virtaa! -hankkeen
 projektipäällikkö Margit Granberg esitteli Verkosta virtaa! -hankkeen Werkkoviestijöille, sillä he olisivat hieno voimavara myös Verkosta virtaa! -hankkeessa. Werkkoviestijät ovat jo valmiiksi kiinnostuneita tietotekniikasta ja heillä on kokemusta vertaisohjauksesta.

Margit kertoi, että Verkosta virtaa! -hankkeen tavoitteena on opastaa 1300 yli 65-vuotiasta verkkopalveluiden saavuttamiseen ja käyttöön. Aikaisemmin tietotekniikan käyttö oli ”oma valinta”, mutta näin ei ole enää. Nykyään jos ei käytä tietotekniikkaa, on vaarassa syrjäytyä. Palvelut siirtyvät nettiin ja kaikkien on osattava hoitaa asiansa siellä. Tutkimustulokset kertovat, että valtaosa ikääntyneistä uskoo oppivansa käyttämään tietokonetta, jos saa siihen oikeanlaista opastusta. Paras auttaja on samanikäinen vertaisohjaaja. 

Verkosta virtaa! –hanke hyödyttää sekä ohjattavia  että ohjaajia. Ohjattavat oppivat selviytymään verkkopalveluiden maailmassa ja heidän elämänlaatunsa paranee kun he pystyvät käyttämään digitaalisia palveluita täysipainoisesti. Vertaisohjaajat saavat maksuttomat koulutukset, joista saa lisäoppia tietokoneista ja verkkoympäristöistä. Lisäksi he tapaavat uusia ihmisiä ja saavat hyvän mielen hyvästä työstä. Kummankin ryhmän terveyteen yhdessä oppimisella on positiivinen vaikutus.

Wierihoitoviikon
 tiistai-illan illanvietto-ohjelmana Verkosta virta! –hanke tarjosi mahdollisuuden kokeilla keilaamista WiiU-pelikonsolilla. Werkkoviestijöiden riveistä löytyi syksyn paras pelaaja, Viljo. Hän sai neljä kaatoa peräkkäin ja tulokseksi 202. Onnittelut Viljolle!

Verkosta virtaa! kiittää Werkkoviestijöitä aktiivisesta osallistumisesta; kommenteista ja kysymyksistä sekä mahdollisuudesta päästä tutustumaan tähän hienoon yhdistystoiminnan muotoon. Oli ilo seurata ryhmän keskittynyttä, innostunutta ja kannustavaa yhdessä oppimista.

Kuva: Syksyn 2015 parhaan keilaajan tulos / Riikka Aminoff


Sunday, November 22, 2015

Verkosta virtaa! osallistuu Digiverkoston yhteistyöpalaveriin

Verkosta virtaa! -hanke kuuluu yhteistyöverkostoon, jota kutsutaan Digiverkostoksi
. Verkostossa on työntekijöitä seuraavista projekteista: Enter ry, SeniorSurf, LähiVerkko ja EHYT ry, SenioriVerkko sekä Verkosta virtaa!. Verkoston jäsenet tukevat toisiaan ikääntyneiden ja tietotekniikan parissa tehtävässä työssä. Lisäksi he pitävät toisensa ajan tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Jokainen näistä viidestä verkoston toimijoista on ikääntyneiden hankkeiden kentällä erityinen jo aihepiirinsä vuoksi. Tästä syystä verkoston yhteistyö on järkevää ja hyödyllistä. 

Digiverkosto tekee laajemmin yhteistyötä on Facebook-ryhmä nimeltään ”Ikäihmisten ja tietotekniikan parissa toimivien verkosto”. Tämä suljettu Facebook-ryhmä mahdollistaa valtakunnallisen verkostomaisen yhteistyön tekemisen. Digiverkoston jäsenet toimivat myös toisessa suljetussa Facebook-ryhmässä jonka nimi on "Vapaaehtoistyö tietotekniikkaopastajana".

Loppusyksy on ollut aktiivista aikaa kaikille verkoston jäsenille. Marraskuiseen verkostotapaamiseen oli kutsuttu Ikäteknologiakeskuksen työntekijät Sanna ja Lea. Lisäksi saimme tutustua SeniorSurf -hankkeen uuteen työntekijään Liisaan. Verkostotapaamisessa käsiteltiin kolmea teemaa.

Yhteisen tapahtuman järjestäminen. Ikäteknologiakeskus esitti idean yhteisestä tapahtumasta. Tapahtuman työnimeksi muotoutui ”Digi-Talk” -tapahtuma ja sen ajankohdaksi kaavailtiin kevättä 2017. Puolitoista vuotta on sopiva aika alkaa tehdä suurempaa tapahtumaa kuten esim. 300 hengen seminaaria. Seminaarin teema on ”Ikäihmiset ja teknologia”.  Tapahtuma tarvitsee tilat, yrityskumppanit ja tuottajan. Tässä vaiheessa Digiverkostoon kuuluvien projektien/organisaatioiden toivotaan miettivän, mitä he haluavat tuoda esille yhteisessä tapahtumassa.

Digiverkoston yhteistyö. Saimme Ikäteknologiakeskukselta pohdittavaksi kysymyksiä, joiden avulla voimme pohtia yhteistyötämme. Mikä on verkostomme voima? Miksi yhteistyö toimii? Olisiko meillä yhteistä suurta kysymystä johon haluaisimme vastauksia? Mihin yhteistyömme kiteytyy?

Verkostomaisen arvioinnin kehittäminen. Ikäteknologiakeskus toi esille idean arvioinnin yhteisestä työkalusta. Tämä olisi vertaisarvioinnin kevyt, matalan kynnyksen työkalu, jonka avulla arviointia voisi tehdä yhdessä toisen hankkeen kanssa ja näin ollen saada uusia näkökulmia työhön. 

Lisäksi keskustelimme mahdollisesta yhteisestä posterista vuoden 2016 Gerontologia-seminaariin. Tapaamisessa perustettiin yhteinen Twitter-ryhmä Digiverkostolle.

Kuva: Smiley kahvilla / Verkosta virtaa! -hanke


Thursday, November 19, 2015

Verkosta virtaa! -hankkeen kaksi vertaisohjaajakoulutusta VirroillaVerkosta virtaa!
-hanke järjesti kaksi vertaisohjaajakoulutusta marraskuussa Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. Alla on kurssille osallistuneen Markku Pietikäisen kirjoittama juttu hankkeesta:

Verkosta virtaa! -hankkeen projektipäällikkö Margit Granbergin mukaan Verkosta virtaa! on tietotekniikan vertaisohjauksen hanke ja tällä hankkeella pyritään ohjaamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta. Margit haluaa nostaa esille sen uskalluksen eli sen miten rohkaista ihmisiä tietotekniikan ja ­teknologian pariin. Ikääntyvien henkilöiden tulisi uskaltaa lähteä kokeilemaan sellaista mitä ei ole ennen tietotekniikassa kokeillut.

- Aina on sanottu, että lapset ovat hyviä tietotekniikassa. Eivät lapset ole sen kummempia tietotekniikassa. Heitä vaan ei pelota kokeilu. Haluan painottaa rohkeutta kokeilla uusia asioita. Tietotekniikan pitää olla myös mukavaa, Margit korosti.

Margitin mukaan tietotekniikka on tehty ihmisiä varten, eikä ihmisiä ole tehty tietotekniikkaa varten. Tietotekniikka kehittyy ja sitä parannetaan koko ajan, jotta se olisi ihmisiä varten, mutta vielä joidenkin palvelujen käyttö on vaikeaa. Verkosta virtaa! -hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia opastamaan ihan osaamattomia.

- Nyt on ainutkertainen mahdollisuus saada omalla paikkakunnalla maksutonta opastuspalvelua. Nyt kannattaa osaamattomien käyttää tilaisuutta hyväksi, kannustaa Margit.

Verkosta virtaa! -hankkeen projektisihteeri Riikka Aminoff haluaa rohkaista vertaisohjaajia.

- Vaikka kurssin käyneillä voi olla sellainen tunne, etteivät taidot riitä opastamiseen, niin kannattaa miettiä asiaa uudelleen. Ne joita opastetaan, eivät välttämättä osaa yhtään mitään tietotekniikasta. Ne, jotka ovat suorittaneet kurssin osaavat kuitenkin jotakin ja kaikki kurssilaiset osaavat käyttää nettipankkia, joka on se tärkein juttu, Riikka totesi.

Verkosta virtaa! -hankkeen tietoyhteiskuntakouluttaja Jouni Ukkonen toivoi, että kurssilaisten tietotekniikan perustaidot ovat kehittyneemmät kuin kurssille tullessa.

- Mitä paremmat perustaidot kurssilaisilla on, sitä paremmin vertaisohjaajan tehtävästä selviää, Jouni Ukkonen kiteytti.

Esa Kauppinen tuli kurssille Jyväskylästä. Hän tuli hakemaan lisäkokemusta tietotekniikan perustaitoihin.

- Olen tyytyväinen kurssin antiin, Esa totesi.

Kurssi aloitettiin yleiskatsauksella laitteisiin, käyttöliittymiin, nettiyhteyksiin ja yhteyksien avaamiseen. Seuraavana tutustuttiin tablettitietokoneisiin. Toinen päivä aloitettiin yleiskatsauksella tileihin ja sähköposteihin sekä sähköpostin avaamiseen. Päivä jatkui Verkosta virtaa!-nettisivuihin tutustumisella ja inranettiin kirjautumisella. Seuraavana ohjelmassa oli valokuvaaminen ja sommittelu, jota seurasi valokuvien siirtäminen digikamerasta ja älylaitteista. Päivä päättyi tablettitietokoneisiin tutustumiseen. Kolmantena päivänä käsiteltiin vertaisohjaamista.

Teksti: Markku Pietikäinen
Kuva: Kurssilaisen tavaroita / Riikka Aminoff