Monday, September 12, 2016

Verkosta virtaa! hankkeen vertaisohjaajien tekemien opastusten teemoja


Teimme yhteenvedon vertaisohjaajiemme ensimmäisen vuoden aikana tekemästä vapaaehtoistyöstä. Teemat on jaoteltu yksilöopastuksiin ja ryhmäopastuksiin. Yksilöopastukset tapahtuvat useimmin opastettavien kodeissa ja ryhmäopastuksen ATK-kerhoissa, joita järjestetään yhdistyksen käyttämissä tiloissa.

Teemojen esittely löytyy netistä ja sitä voi näyttää kun kertoo minkälaista tietotekniikan parissa tehtävä vapaaehtoistyö voi olla. Katso:


Mikä on Canva?
Canva on ilmainen design-ohjelma.  Canvassa on pohjia, joiden avulla voi tehdä erilaisia esittelymateriaaleja ja sosiaalisen median grafiikkaa. 

Kuva: Opastusteemat Canvassa / Riikka Aminoff


No comments:

Post a Comment