Tuesday, September 1, 2015

Verkosta virtaa! Eloisilla päivillä HelsingissäPäättyvien hankkeiden esittelyt. 
Eloisien päivien (26.–27.2015) aikana Eloisa ikä-avustusohjelmaan kuuluvien hankkeiden työntekijät (noin 70 henkilöä) saivat kuulla viiden eri päättyvän hankkeen menneistä vuosista. Päättyvien hankkeiden työntekijät esittelivät sanoin, kuvin ja videoin mitä projektissa oli tehty ja mitä hyötyä hankkeelle on ollut Eloisa ikä-ohjelmassa mukanaolosta. Esitelmiä seuratessa tuli sekä etuoikeutettu että liikuttunut olo. Etuoikeutettu, kun saa tehdä hyvää tekevää työtä joka lisää ikäihmisten ja heidän omaistensa hyvinvointia. Liikuttunut, koska sai olla mukana kuulemassa kaikista vaikuttavista asioista, joita nämä upeat ja ammattitaitoiset ihmiset ovat hankkeensa aikana tehneet. Kaiken kukkuraksi esitelmät antoivat roppakaupalla inspiraatioita omaan hanketyöskentelyyn. Eloisa ikä –ohjelman viisi päättyvää hanketta olivat:

Vielä virtaa! –hanke / Oulun Seudun Muistiyhdistys:
www.osmy.fi/vielavirtaa/hanke

Kulttuurisia muistoja –hanke / Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys
:
www.anvianet.fi/muistiyhdistys/index.php?page=kulttuurista-muistoja

Aijjoos II –hanke / Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys
:
www.aijjoos.fi/aijjoos.html

Muittohallat -hanke / SamiSoster: 

Jade –hanke / Käpyrinne, Kantin pysäkki: 

Kaksi yllä mainituista muistiyhdistyksistä on yhdistänyt osaamisensa ja jatkanut toimintaansa Eloisa ikä –ohjelman loputtua. Oulun Seudun ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksien hankkeiden neljä työntekijää on kehittänyt yhdessä innovaation, niin kutsutun MIKE-työkalun (muistisairaan ihmisen koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline). 

Lisäksi yksi Eloisa ikä-ohjelmassa mukana olleista hankkeista (Daisy Eläkeläiset) on kasvanut kokonaiseksi liitoksi, joka pystyy tarjoamaan aktiviteetteja monille muillekin kohderyhmille kuin vain ikääntyneille. Lisää tietoa Daisysta: www.daisyliitto.org 

Päättyvien hankkeiden esitelmien jälkeen kaikki Eloisa ikä -avustusohjelmaan kuuluvien hankkeiden työntekijät esittelivät toimintaansa muille hankkeille niin kutsutulla hanketorilla. Hanketorilla jokaisella hankkeella oli oma pöytä, jossa oli materiaalia jaossa ja jonka äärellä saattoi keskustella ja vaihtaa kuulumisia.

Esitelmien ja hanketorin lisäksi ohjelmassa oli työskentelyä pienryhmissä, verkostoissa. Verkostot olivat: Etsivä työ, Mielen liikuttajat ja kulttuuri, Moninaisuus, Tieto ja teknologia, Mielenterveydellinen vaikuttaminen, Vapaaehtoistoiminta sekä Maaseutu. Verkosta virtaa! –hanke kuuluu Tieto ja teknologia -verkostoon. Muita tämän verkoston jäseniä ovat Senioriverkko –hanke ja Punaisen Ristin ”Täyttä elämää eläkkeellä” –hanke. Ensin vaihdoimme projektien kuulumisia. Sen jälkeen Senioriverkko kertoi positiivisesta kokemuksestaan netissä toimivan hyvinvointipalvelun tuotekehityspilotissa. Sekä ne kahdeksan ikääntynyttä henkilöä että heidän fysioterapeuttinsa olivat olleet tyytyväisiä Movendos-nimisen yrityksen etävalmennuspalveluihin. Senioriverkon Digikylli-blogissa etävalmennuspalvelun pilottikokeilusta on kirjoitettu yksityiskohtaisemmin.

Verkosta virtaa –hanke taas kertoi muille verkoston jäsenille kuinka hanke on lähtenyt käyntiin ja mitä tapahtumia ja koulutuksia syksyllä on tulossa.  Alun perin EKL on halunnut lähteä hankkeeseen, koska EKL:n yhdistysten jäsenet ovat toivoneet aktiviteettitarjontaan tietoteknistä opastusta. Hankeen primäärikohderyhmää ovat ne, jotka eivät halua käyttää tietotekniikkaa. Näitä henkilöitä yritämme nyt saada innostumaan tietotekniikasta lokakuisilla Elämyspäivillä, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan, paikkakuntina Reijola, Outokumpu  ja Lieksa. Tapahtumissa tietotekniikkaan on tarkoitus tutustua ”viihde ja ilo edellä”, omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Muilta verkoston jäseniltä saimme hyviä ideoita ikääntyneitä kiinnostavista viihteellisistä aiheista kuten esimerkiksi lööpit, kuolinilmoitukset, ristisanat ja horoskoopit.

Punaisen ristin Täyttä elämää –hankkeen työntekijä kertoi, että monet heidän projektiinsa hakeutuvista henkilöistä ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä tietotekniikkaopastajana. Verkoston jäsenenä hän saa muun muassa tietoa siitä, mitkä tahot tämänkaltaista vapaaehtoistyön muotoa mahdollistavat ja tukevat.
Eloisa ikä -ohjelman Tieto ja teknologia -teemaverkoston toimijat ovat mukana monissa alan projekteissa ja tekevät yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa.

Mikä Eloisa ikä -avustusohjelma on? 
Eloisa ikä on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Se alkoi vuonna 2012 ja päättyy vuonna 2017. Verkosta virtaa! -hanke on yksi Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeista. Kaikkien mukana olevien kolmenkymmenen Eloisa ikä -hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten osallisuutta, toimijuutta ja mielen hyvinvointia. 

Kuva: Muistiinpanoja / Riikka Aminoff


No comments:

Post a Comment