Tuesday, September 22, 2015

Verkosta virtaa! tietotekniikkayhdistysten vertaisopastajien valtakunnallisessa tapaamisessa Helsingissä
Vertaisohjaajien tapaaminen.
 Verkosta virtaa! osallistui ENTER ry:n järjestämään kolmanteen valtakunnalliseen tietotekniikan vertaisopastajien tapaamiseen Helsingissä. Paikalle oli saapunut vertaisohjaajia ympäri maata, yhteensä noin 80 henkilöä. He olivat Enter ry:n, Joen Severi ry:n, Mukanetti ry:n ja Savonetti ry:n jäseniä. Paikalla oli myös työntekijöitä SeniorSurf:ista, LähiVerkosta ja SenioriVerkosta.


Tilaisuuden avasi Enter ry:n toiminnanjohtaja Juulia Andersson. Juulian jälkeen saimme kuulla kaikkien yllä mainittujen yhdistysten ja projektien rahoittajan eli RAY:n edustajan Vesa Kurikan tervehdyksen. Hän puhui siitä, kuinka kaikki toiminnallamme edistämme ikääntyneiden yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia.

Some on jakamisen kulttuuria. Vesan puheenvuoron jälkeen kuulimme sosiaalisen media käytöstä. Puhumassa olivat SenioriVerkko -projektin Minna Piispanen ja Satu Veltheim. Satu kertoi, että SenioriVerkko on Somessa (Facebook, Twitter, Blogger, Pinterest, Scoop, Instagram, YouTube,Flick), koska he haluavat kertoa avoimesti toiminnastaan. 

Some on osa SenioriVerkkolaisten päivittäistä työtä ja he tavoittavat sen kautta kohderyhmiään. Hyviä vinkkejä siihen, kuinka sosiaalisessa mediassa on hyvä toimia, löytyy esimerkiksi Soneran sivuilta. Katso: http://www.slideshare.net/Sonera/soneran-sosiaalisen-median-ohjeistus.

Lopuksi Satu ja Minna halusivat muistuttaa kuulijoita, että ”Tietotekniikka on väline, joka tuo iäkkään elämään uusia ulottuvuuksia!” ja ”Tietotekniikka on hauskaa!”.

Jos tartun hiireesi, näpäytä minua sormille. Päivän kolmas aihe oli opastustoiminnan kehittäminen. Ajankohtaisia teemoja puitiin ensin ryhmissä, jonka jälkeen teemat käytiin läpi koko porukalla. Tällä hetkellä tilanne on se, että opastusta tablettien ja älypuhelinten käyttöön kaivataan eniten. Tarve kannettavien käytön opastuksille on vähentynyt. Koska laitteiden kirjo on kasvanut, on menty enenevässä määrin yksilöopastuksien suuntaan. Varsinkaan älypuhelinopastusta ei voi tehdä ryhmässä, vaan se on aina yksilöopastusta. 

Ikääntyneen tietotekniikan vertaisohjaajaksi haluavan henkilön olisi hyvä aloittaa toiminta käymällä vertaisohjaajien alkeiskurssi. Lisäksi on hyvä pohtia, onko tarpeeksi utelias oppimaan koko ajan uutta.

Vapaaehtoistyön tekemisen hyvistä puolista haluttiin korostaa kaikille jo tuttua asiaa, että vapaaehtoistyön tekeminen lisää onnellisuutta ja jatkaa ikää. Se, että myös vertaisopastajan omat taidot kasvavat ja hän saa lisää tietoa, koettiin isoksi plussaksi. Tietotekniikan opastaminen on yhdessä oppimista. Lisäksi haluttiin korostaa, että muiden ohjaajien vertaistuki on tärkeää.

Tietotekniikan vertaisopastajat ovat huomanneet, kuinka relevanttia se on, että he ovat saman ikäisiä kuin ohjattavat.  Ajattelu on samanlaista, kuten myös kielenkäyttö. Vaikka ollaan samaa ikäluokkaa, on tärkeää muistaa, että ihmiset ovat erilaisia ja että heitä tulee käsitellä eri tavoin.

Monet vertaisopastajista halusivat korostaa, etteivät he opastuksen aikana koske opastettavien laitteisiin ollenkaan. Tärkein syy on se, ettei aloitetta saa ottaa pois opastettavalta. Tietoturva-asiat ovat toinen hyvä syy. Periaatteeksi suositellaan, ettei opastaja koske laitteeseen muuten kuin hätätapauksessa.

Vertaisopastajan tärkeimpiä taitoja ovat kyky kuunnella, kärsivällisyys ja rauhallisuus. Myös tilannetaju ja lehmän hermot ovat plussaa. Vertaisopastajan on suositeltavaa ottaa selvää etukäteen, mitä opastettava haluaa oppia. 


Opastustilanne on hyvä aloittaa kuuntelemalla, mistä opastettava haluaa lähteä liikkeelle. Toistoja tarvitaan runsaasti ja samoja asioita tehdään uudestaan ja uudestaan. Kun asiat on menty riittävän monta kertaa läpi, ne kyllä oppii.

Viimeiseksi tietotekniikkayhdistysten vertaisopastajat pohtivat tämän päivän ja tulevaisuuden yhteisiä haasteita. Se, että nettiyhteydet ovat erilaatuisia eri puolella maata, asettaa osan kansalaisista eriarvoiseen asemaan. Tämä koettiin valitettavan epäoikeudenmukaiseksi. Lisäksi tuotiin esille, että palveluntuottajien olisi syytä käyttää ikääntyneitä tuotekehitysprosesseissa kehittäjinä. Myös epäeettisen myyntitoiminnan kitkemisen vaikuttaminen olisi tärkeä aihe, jonka ei kuitenkaan ajateltu kuuluvan tietotekniikkayhdistyksille, vaan esimerkiksi Vanhustyön keskusliitolle.

Kaiken kaikkiaan todella hyvin järjestetty ja tarkoituksenmukainen tilaisuus! Tässä maassa on upeita vertaisohjaajia, joiden osaamista ja tekemistä ei voi kuin ihailla!

Kuva: Hotellin Wi-Fi / Riikka Aminoff


No comments:

Post a Comment