Sunday, November 22, 2015

Verkosta virtaa! osallistuu Digiverkoston yhteistyöpalaveriin

Verkosta virtaa! -hanke kuuluu yhteistyöverkostoon, jota kutsutaan Digiverkostoksi
. Verkostossa on työntekijöitä seuraavista projekteista: Enter ry, SeniorSurf, LähiVerkko ja EHYT ry, SenioriVerkko sekä Verkosta virtaa!. Verkoston jäsenet tukevat toisiaan ikääntyneiden ja tietotekniikan parissa tehtävässä työssä. Lisäksi he pitävät toisensa ajan tasalla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Jokainen näistä viidestä verkoston toimijoista on ikääntyneiden hankkeiden kentällä erityinen jo aihepiirinsä vuoksi. Tästä syystä verkoston yhteistyö on järkevää ja hyödyllistä. 

Digiverkosto tekee laajemmin yhteistyötä on Facebook-ryhmä nimeltään ”Ikäihmisten ja tietotekniikan parissa toimivien verkosto”. Tämä suljettu Facebook-ryhmä mahdollistaa valtakunnallisen verkostomaisen yhteistyön tekemisen. Digiverkoston jäsenet toimivat myös toisessa suljetussa Facebook-ryhmässä jonka nimi on "Vapaaehtoistyö tietotekniikkaopastajana".

Loppusyksy on ollut aktiivista aikaa kaikille verkoston jäsenille. Marraskuiseen verkostotapaamiseen oli kutsuttu Ikäteknologiakeskuksen työntekijät Sanna ja Lea. Lisäksi saimme tutustua SeniorSurf -hankkeen uuteen työntekijään Liisaan. Verkostotapaamisessa käsiteltiin kolmea teemaa.

Yhteisen tapahtuman järjestäminen. Ikäteknologiakeskus esitti idean yhteisestä tapahtumasta. Tapahtuman työnimeksi muotoutui ”Digi-Talk” -tapahtuma ja sen ajankohdaksi kaavailtiin kevättä 2017. Puolitoista vuotta on sopiva aika alkaa tehdä suurempaa tapahtumaa kuten esim. 300 hengen seminaaria. Seminaarin teema on ”Ikäihmiset ja teknologia”.  Tapahtuma tarvitsee tilat, yrityskumppanit ja tuottajan. Tässä vaiheessa Digiverkostoon kuuluvien projektien/organisaatioiden toivotaan miettivän, mitä he haluavat tuoda esille yhteisessä tapahtumassa.

Digiverkoston yhteistyö. Saimme Ikäteknologiakeskukselta pohdittavaksi kysymyksiä, joiden avulla voimme pohtia yhteistyötämme. Mikä on verkostomme voima? Miksi yhteistyö toimii? Olisiko meillä yhteistä suurta kysymystä johon haluaisimme vastauksia? Mihin yhteistyömme kiteytyy?

Verkostomaisen arvioinnin kehittäminen. Ikäteknologiakeskus toi esille idean arvioinnin yhteisestä työkalusta. Tämä olisi vertaisarvioinnin kevyt, matalan kynnyksen työkalu, jonka avulla arviointia voisi tehdä yhdessä toisen hankkeen kanssa ja näin ollen saada uusia näkökulmia työhön. 

Lisäksi keskustelimme mahdollisesta yhteisestä posterista vuoden 2016 Gerontologia-seminaariin. Tapaamisessa perustettiin yhteinen Twitter-ryhmä Digiverkostolle.

Kuva: Smiley kahvilla / Verkosta virtaa! -hanke


No comments:

Post a Comment