Thursday, November 19, 2015

Verkosta virtaa! -hankkeen kaksi vertaisohjaajakoulutusta VirroillaVerkosta virtaa!
-hanke järjesti kaksi vertaisohjaajakoulutusta marraskuussa Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. Alla on kurssille osallistuneen Markku Pietikäisen kirjoittama juttu hankkeesta:

Verkosta virtaa! -hankkeen projektipäällikkö Margit Granbergin mukaan Verkosta virtaa! on tietotekniikan vertaisohjauksen hanke ja tällä hankkeella pyritään ohjaamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta. Margit haluaa nostaa esille sen uskalluksen eli sen miten rohkaista ihmisiä tietotekniikan ja ­teknologian pariin. Ikääntyvien henkilöiden tulisi uskaltaa lähteä kokeilemaan sellaista mitä ei ole ennen tietotekniikassa kokeillut.

- Aina on sanottu, että lapset ovat hyviä tietotekniikassa. Eivät lapset ole sen kummempia tietotekniikassa. Heitä vaan ei pelota kokeilu. Haluan painottaa rohkeutta kokeilla uusia asioita. Tietotekniikan pitää olla myös mukavaa, Margit korosti.

Margitin mukaan tietotekniikka on tehty ihmisiä varten, eikä ihmisiä ole tehty tietotekniikkaa varten. Tietotekniikka kehittyy ja sitä parannetaan koko ajan, jotta se olisi ihmisiä varten, mutta vielä joidenkin palvelujen käyttö on vaikeaa. Verkosta virtaa! -hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia opastamaan ihan osaamattomia.

- Nyt on ainutkertainen mahdollisuus saada omalla paikkakunnalla maksutonta opastuspalvelua. Nyt kannattaa osaamattomien käyttää tilaisuutta hyväksi, kannustaa Margit.

Verkosta virtaa! -hankkeen projektisihteeri Riikka Aminoff haluaa rohkaista vertaisohjaajia.

- Vaikka kurssin käyneillä voi olla sellainen tunne, etteivät taidot riitä opastamiseen, niin kannattaa miettiä asiaa uudelleen. Ne joita opastetaan, eivät välttämättä osaa yhtään mitään tietotekniikasta. Ne, jotka ovat suorittaneet kurssin osaavat kuitenkin jotakin ja kaikki kurssilaiset osaavat käyttää nettipankkia, joka on se tärkein juttu, Riikka totesi.

Verkosta virtaa! -hankkeen tietoyhteiskuntakouluttaja Jouni Ukkonen toivoi, että kurssilaisten tietotekniikan perustaidot ovat kehittyneemmät kuin kurssille tullessa.

- Mitä paremmat perustaidot kurssilaisilla on, sitä paremmin vertaisohjaajan tehtävästä selviää, Jouni Ukkonen kiteytti.

Esa Kauppinen tuli kurssille Jyväskylästä. Hän tuli hakemaan lisäkokemusta tietotekniikan perustaitoihin.

- Olen tyytyväinen kurssin antiin, Esa totesi.

Kurssi aloitettiin yleiskatsauksella laitteisiin, käyttöliittymiin, nettiyhteyksiin ja yhteyksien avaamiseen. Seuraavana tutustuttiin tablettitietokoneisiin. Toinen päivä aloitettiin yleiskatsauksella tileihin ja sähköposteihin sekä sähköpostin avaamiseen. Päivä jatkui Verkosta virtaa!-nettisivuihin tutustumisella ja inranettiin kirjautumisella. Seuraavana ohjelmassa oli valokuvaaminen ja sommittelu, jota seurasi valokuvien siirtäminen digikamerasta ja älylaitteista. Päivä päättyi tablettitietokoneisiin tutustumiseen. Kolmantena päivänä käsiteltiin vertaisohjaamista.

Teksti: Markku Pietikäinen
Kuva: Kurssilaisen tavaroita / Riikka Aminoff


No comments:

Post a Comment