Thursday, May 28, 2015

Verkosta virtaa! tapaa yhteistyökumppaneita
Huhtikuun lopussa Verkosta virtaa! -hankkeen työntekijät kävivät tutustumassa tärkeisiin yhteistyökumppaneihin LähiVerkkoon ja SeniorSurfiin. Kaikkia kolmea hanketta (Verkosta virtaa!, LähiVerkko, SeniorSurf) yhdistää tavoite parantaa ikääntyneiden tietoteknisiä taitoja. Kaikkien toiminnalla on myös sama rahoittaja, Raha-automaattiyhdistys.

Mitä LähiVerkko tekee?
LähiVerkko -projektin tavoitteena on tietotekniikan avulla kehittää keinoja, jotka lisäävät:
-Ikäihmisten tietoja ja taitoja tietotekniikkaan liittyen,
-ikäihmisten vapaaehtoistoiminnan toteuttamista ja siihen osallistumista,
-ikäihmisten mahdollisuuksia ylläpitää olemassa olevia ihmissuhteita ja luoda uusia ihmissuhteita.
LähiVerkko -projektin kohderyhmä ovat yli 65-vuotiaat, erityisesti vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ikäihmiset. Toinen kohderyhmä on nuoret vapaaehtoiset. LähiVerkon toiminnan tarkoitus on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista. Tätä työtä tehdään erilaisten kokeilujen eli ns. pilottien avulla. LähiVerkolla on myös nettineuvontapalvelu, jossa voi saada apua tietoteknisiin ongelmiin. LähiVerkko (2013–2017) on Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry:n yhteinen kehittämisprojekti. Projekti alkoi vuonna 2013 ja loppuu vuonna 2017. LähiVerkkoa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Lisää tietoa LähiVerkosta: www.lahiverkko.fi

Mitä SeniorSurf tekee?
 
SeniorSurf on Vanhustyön Keskusliiton kampanja. SeniorSurf:in tarkoitus on rohkaista ikääntyviä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. SeniorSurf on tuottaa opastusmateriaaleja ikääntyneille nettisurffailijoille. Opastusmateriaaleja on saatavilla esimerkiksi verkkopankkien käytöstä, erilaisista tietokoneista ja älypuhelinten käytöstä.
Lisäksi SeniorSurf:in nettisivuilla on lueteltu paikkoja ympäri suomea, josta ikääntyneet voivat löytää itselleen nettiopastajia. SeniorSurfin toimintaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Kansaterveysyhdistys.
Lisää tietoa SeniorSurf -hankkeesta: www.vtkl.fi/fin/kampanjat/seniorsurf

Kuva: SeniorSurf -hankkeen logo / Vanhustyön keskusliitto


No comments:

Post a Comment